Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Bulevar kralja Aleksandra 67 Beograd +381113027 662

Name
Miloš Živković
Profession
-
Nationality
-
Year of birth
1972
Profession info
Specialization
, Građevinski sporovi, Privredno pravo, Intelektualna svojina
Language
, Srpski, Engleski
Professional experience
Obrazovanje

- Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Doktor pravnih nauka (2010).
Radno iskustvo

- advokatski pripravnik u adv.kancelariji Živković (1996-1998);

- volonter u advokatskoj kancelariji Kopp & Partners, Cirih, Švajcarska (1997);

- Predsednik Stalnog izbranog suda pri PKS (2012-2013).
Iskustvo u arbitraži

- Učesnik u svojstvu člana veća ili predsednika veća u arbitražama po pravilima Privredne komore Mađarske, Spoljnotrgovinskoj arbitraži pri PKS, Stalnog izbranog suda pri PKS, ICC arbitraže sa sedištem u Cirihu;

- Zastupnik pred ICSID centrom u investicionoj arbitraži, ad hoc arbitražama po UNCITRAL pravilima i učesnik u postupcima pred Komisijom za rešavanje domenskih sporova za rs. domene.
Trenutna pozicija

- Docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, građansko i stvarno pravo.
Profesionalne aktivnosti i članstva

- Udruženje za arbitražno pravo;

Objavljeni radovi
Upload CV
-
Contact Info
Organization
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Address
Bulevar kralja Aleksandra 67 Beograd
ID Number
-
Country
Srbija
Telephone
+381113027 662
Fax
-
Website
www.ius.bg.ac.rs
Email
mdz@ius.bg.ac.rs
I wish to become
-
Business info
Company / Employer name
-
Company / Employer address
-
Cover Image
-