Pravni fakultet Univerziteta u Nišu Vojvode Mišića 60, 18000 Niš + 381 64 833 0276

Profilna slika
-
Ime
Predrag Cvetković
Profesija
-
Državljanstvo
-
Godina rođenja
1970
Informacije o profesiji
Specijalizacija
, Privredno pravo, Finansije i bankarstvo, Investicioni sporovi
Jezik
, Srpski, Engleski
Profesionalno iskustvo
Obrazovanje

- Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, diplomirani pravnik, povelja za najboljeg studenta u generaciji (1995);

- Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Magistar pravnih nauka (2000);

- Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Doktor pravnih nauka (2005);

- Central European University, specijalizacija iz prava EU (2005);

- CEEPUS fellowship, Vienna University Faculty of Law, istraživanje prava Svetske trgovinske organizacije (2008).
Radno iskustvo

- Asistent pripravnik, asistent, docent, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu (1996-2011);

- Pomoćnik gradonačelnika grada Niša za međunarodne odnose (2008-2012).
Iskustvo u arbitraži

- Zastupnik Republike Srbije u arbitražnim postupcima pred ICSID centrom.

- Arbitar u postupcima pred Spoljnotrgovinskom arbitražom i Stalnom izbranom sudu pri Privrednoj komori Srbije.
Panel arbitara

- Arbitar na listi Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije;

- Arbitar na listi Stalnog izbranog suda pri PKS.
Trenutna pozicija

- Vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Međunarodno trgovinsko pravo (2013).
Profesionalne aktivnosti i članstva

- Udruženje pravnika u privredi Republike Srbije;
- Uruženje za arbitražno pravo.
Objavljeni radovi

- Međunarodno pravo stranih investicija (Beograd, Zadužbina Andrejević, 2007);
- Uvod u pravo Svetske trgovinske organizacije (Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010);
- Kriterijumi utvrđivanja merodavnog materijalnog prava u postupku pred ICSID centrom (Pravo i privreda, 5-8/2007);
- Sistem rešavanja sporova u okviru Svetske trgovinske organizacije (Pravo i privreda, 5-8/2006);

- Uslovi nadležnosti ICSID Centra za rešavanje investicionih sporova (Međunarodno privatno prava i zaštita stranih investitora, ur. S. Miladinović, Podgorica 2008);

- Princip pravičnog procesa u pravu Svetske trgovinske organizacjie (Pravni život 11, tom 3, 2010).

Snimite CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Adresa
Vojvode Mišića 60, 18000 Niš
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Srbija
Telefon
+ 381 64 833 0276
Faks
-
Veb sajt
www.prafak.ni.ac.rs
E mail
pepicvetkovic@gmail.com
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-
Cover Image
-