Profilna slika
-
Ime
Ana Stanič
Profesija
-
Državljanstvo
-
Godina rođenja
-
Informacije o profesiji
Specijalizacija
-
Jezik
-
Profesionalno iskustvo
-
Kontakt podaci
Kancelarija
-
Adresa
-
Broj ličnog dokumenta
-
Država
-
Telefon
-
Faks
-
Veb sajt
-
E mail
anastanic@ealaw.eu
Želim da budem
Associate member
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
E&A Law Limited
Adresa privrednog društva / poslodavca
42 Brook Street, London W1K 5DB, United Kingdom
Cover Image
-