Профилна слика
Име
Vladimir Ališić
Професија
-
Држављанство
-
Година рођења
-
Информације о професији
Специјализација
-
Језик
-
Професионално искуство
-
Снимите ЦВ
-
Контакт подаци
Канцеларија
-
Адреса
-
Број личног документа
-
Држава
-
Телефон
-
Факс
-
Веб сајт
-
Е маил
valisic@yahoo.com
Желим да будем
-
Пословне информације
Име привредног друштва / послодавца
-
Адреса привредног друштва / послодавца
-
Cover Image
-