Profil člana

Profile picture
-
Ime
Bojana Bilankov
Zanimanje
-
Nacionalnost
-
Godina rođenja
-
Profesija
Oblast specijalizacije
-
Jezik
-
Profesionalno iskustvo
-
Kontakt podaci
Kancelarija
-
Adresa
-
Broj ličnog dokumenta
-
Država
-
Telefon
-
Faks
-
Veb sajt
-
E mail
bojanabilankov@icloud.com
Želim da budem
Associate member
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
Mihaj, Ilic & Milanovic Law Office
Adresa privrednog društva / poslodavca
Cika Ljubina 12