Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu Radnička 26, 21000 Novi Sad + 381 21 455 244

Profilna slika
Ime
Maja Stanivuković
Profesija
Profesor
Državljanstvo
Srbija
Godina rođenja
1963.
Informacije o profesiji
Specijalizacija
, Građevinski sporovi, Investicioni sporovi, Međunarodno privatno pravo
Jezik
Srpski, Hrvatski, Engleski, Francuski
Profesionalno iskustvo
Obrazovanje

- Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, diplomirani pravnik (1985);
- Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, profesor engleskog jezika i književnosti (1986);
- Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, magistar pravnih nauka (1989);
- Cornell University Law School, New York, Master of Laws, LL.M. (1991);
- Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, doktor pravnih nauka (1994).
- Diplôme d’Université (D.U.) de troisième cycle de droit nucléaire international, 2011, Université de Montpellier, France

Radno iskustvo

- Redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu;
- Međunarodni arbitar;
- Konsultant u oblastima Međunarodnog privatnog prava i Arbitraže.

Iskustvo u arbitraži

- Član veća u arbitražnom postupku po ICSID pravilima (investicioni spor),
- Arbitar pojedinac i član veća u arbitražnim postupcima po ICC pravilima (sporovi povodom privatizacije, građevinski sporovi, sporovi povodom trgovinskog zastupanja);
- Član arbitražnog veća u međunarodnim trgovinskim i investicionim arbitražama po arbitražnim pravilima UNCITRAL-a organizovanim ad hoc i od strane Stalnog arbitražnog suda u Hagu;
- Član arbitražnog veća u međunarodnim trgovinskim arbitražama po arbitražnim pravilima LCIA-a;
- Arbitar pojedinac, predsednik i član arbitražnog veća u trgovinskim arbitražama po Pravilniku Spoljnotrgovinske arbitraže pri PKS;
- Član arbitražnog veća u trgovinskim sporovima po Švajcarskim arbitražnim pravilima;
- Član arbitražnog veća u trgovinskim sporovima po Pravilniku Stalnog izbranog suda pri PKS;
- Sekretar arbitražnog suda;

Trenutna pozicija

- Redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu;
- Predsednica Beogradskog arbitražnog centra;

Profesionalne aktivnosti i članstva

- Član Udruženja za arbitražno za pravo (UAP);
- Član Udruženja pravnika u privredi;

Objavljeni radovi

- Stanivuković, M.: Međunarodna arbitraža, Službeni list, Beograd, 2013;
- Stanivuković, M.: Međunarodno privatno pravo - Opšti deo, Beograd, 2013 (sa Živković, M.);
- Stanivuković, M.: National Report for Serbia in: International Handbook on Commercial Arbitration, Jan Paulsson (ed) supplement 64m Hague, Kluwer Law Internationalm 2011;
- Stanivuković, M.: Encyclopaedia of Laws - Private International Law, Supplement 21: Serbia, London, Kluwer Law International, 2009 (with Živković, M.);
- Stanivuković, M: Pojedinac pred sudom Evropskih zajednica, Beograd, 2009.
Snimite CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Adresa
Radnička 26, 21000 Novi Sad
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Srbija
Telefon
+ 381 21 455 244
Faks
-
Veb sajt
http://www.pf.uns.ac.rs/fak-nastavnici/51-katedrazamedjunarodnopravo/157-maja-stanivukovic
E mail
M.Stanivukovic@pf.uns.ac.rs
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-
Cover Image
-