Профил члана

Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu Radnička 26, 21000 Novi Sad + 381 21 455 244

Ime
Maja Stanivuković
Zanimanje
Profesor
Nacionalnost
Srbija
Godina rođenja
1963.
Profesija
Oblast specijalizacije
Građevinski sporovi, Investicioni sporovi, Međunarodno privatno pravo
Jezik
Srpski, Hrvatski, Engleski, Francuski
Profesionalno iskustvo
Obrazovanje

- Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, diplomirani pravnik (1985);
- Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, profesor engleskog jezika i književnosti (1986);
- Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, magistar pravnih nauka (1989);
- Cornell University Law School, New York, Master of Laws, LL.M. (1991);
- Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, doktor pravnih nauka (1994).
- Diplôme d’Université (D.U.) de troisième cycle de droit nucléaire international, 2011, Université de Montpellier, France

Radno iskustvo

- Redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu;
- Međunarodni arbitar;
- Konsultant u oblastima Međunarodnog privatnog prava i Arbitraže.

Iskustvo u arbitraži

- Član veća u arbitražnom postupku po ICSID pravilima (investicioni spor),
- Arbitar pojedinac i član veća u arbitražnim postupcima po ICC pravilima (sporovi povodom privatizacije, građevinski sporovi, sporovi povodom trgovinskog zastupanja);
- Član arbitražnog veća u međunarodnim trgovinskim i investicionim arbitražama po arbitražnim pravilima UNCITRAL-a organizovanim ad hoc i od strane Stalnog arbitražnog suda u Hagu;
- Član arbitražnog veća u međunarodnim trgovinskim arbitražama po arbitražnim pravilima LCIA-a;
- Arbitar pojedinac, predsednik i član arbitražnog veća u trgovinskim arbitražama po Pravilniku Spoljnotrgovinske arbitraže pri PKS;
- Član arbitražnog veća u trgovinskim sporovima po Švajcarskim arbitražnim pravilima;
- Član arbitražnog veća u trgovinskim sporovima po Pravilniku Stalnog izbranog suda pri PKS;
- Sekretar arbitražnog suda;

Trenutna pozicija

- Redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu;
- Predsednica Beogradskog arbitražnog centra;

Profesionalne aktivnosti i članstva

- Član Udruženja za arbitražno za pravo (UAP);
- Član Udruženja pravnika u privredi;

Objavljeni radovi

- Stanivuković, M.: Međunarodna arbitraža, Službeni list, Beograd, 2013;
- Stanivuković, M.: Međunarodno privatno pravo - Opšti deo, Beograd, 2013 (sa Živković, M.);
- Stanivuković, M.: National Report for Serbia in: International Handbook on Commercial Arbitration, Jan Paulsson (ed) supplement 64m Hague, Kluwer Law Internationalm 2011;
- Stanivuković, M.: Encyclopaedia of Laws - Private International Law, Supplement 21: Serbia, London, Kluwer Law International, 2009 (with Živković, M.);
- Stanivuković, M: Pojedinac pred sudom Evropskih zajednica, Beograd, 2009.
CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Adresa
Radnička 26, 21000 Novi Sad
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Srbija
Telefon
+ 381 21 455 244
Faks
-
Veb sajt
http://www.pf.uns.ac.rs/fak-nastavnici/51-katedrazamedjunarodnopravo/157-maja-stanivukovic
E mail
maja@stanivukovic.rs
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-