Београдски арбитражни центар

beogradski arbitrazni centar

Београдски арбитражни центар (БАЦ) организује решавање спорова са међународним елементом и без међународног елемента. Oснивач БАЦ-а је Удружење за арбитражно право.

 

Радом БАЦ-а руководи Председништво које чине: проф. др Владимир Павић, проф. др Маја Станивуковић, доц. др Милош Живковић, др Тијана Којовић и Филип Борас, ЛЛ.М.

Зашто уговарати арбитражу у организацији БАЦ-а?

  • на тај начин уговара се брз, ефикасан и поуздан начин решавања спорова, потпуно у складу са законом;
  • странке које уговоре арбитражу могу да се споразумеју о избору арбитра и о правилима поступка;
  • арбитри примењују ефикасна и савремена правила поступка укључујући и технике које омогућавају уштеду у трошковима, као што су телефонске и видео конференције;
  • арбитри се старају о равноправности странака и воде рачуна да свака странка добије прилику да изнесе своје ставове;
  • БАЦ нуди приступачне услуге решавања регионалних трговинских спорова, на језицима региона;
  • одлука арбитражног суда је по закону изједначена са пресудом државног суда;
  • одлука арбитражног суда је коначна и извршна – против ње не постоји право на жалбу;
  • за разлику од пресуде државног суда, одлука арбитражог суда донета у Србији признаје се и извршава у иностранству, тачније у више од 160 земаља у свету;
  • приликом избора и именовања арбитара БАЦ води рачуна о стручности и родној равноправности.

Председништво

Prof. Dr. Vladimir Pavić

Maja Stanivukovic

Prof. Dr. Maja Stanivuković

Prof. Dr. Miloš Živković

Tijana Kojovic

Dr. Tijana Kojović

filip boras

Filip Boras, LL.M.

Секретаријат

stefan jovanovic

Stefan Jovanović, master pravnik, Sekretar

Milan_Stanivkovic_2

Milan Stanivuković, diplomirani pravnik, Pomoćnik sekretara

ERA-logo