Profil člana

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Bulevar kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd + 381 11 3027737

Ime
Vladimir Pavić
Zanimanje
-
Nacionalnost
Serbia
Godina rođenja
1971
Profesija
Oblast specijalizacije
Građevinski sporovi, Investicioni sporovi, Ugovorno pravo, Međunarodna prodaja robe, Pravo stranih ulaganja, Međunarodno privatno pravo, Međunarodno ugovorno pravo, Arbitražno pravo
Jezik
Srpski, Hrvatski, Engleski
Profesionalno iskustvo
OBLASTI SPECIJALIZACIJE
• Međunarodno privatno pravo
• Arbitraža
• Međunarodno poslovno pravo
• Strane direktne investicije
• Pravo konkurencije
• Elektronska trgovina i regulacija Interneta

ISKUSTVO

• Redovni professor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (od 2014), vanredni professor (2009-2014), docent (2004-2009), asistent (2001-2004)
kursevi:
- Međunarodno privatno pravo
- Arbitraža i alternativno rešavanje sporova
- Pravo konkurencije
- Pravo investicija
- Trener tima studenata za Willem C. Vis Moot takmičenje

• Gostujući profesor,
- Centralnoevropski Univerzitet, Budimpešta, (2000-2011) kurs Pravo Interneta i elektronske trgovine, od 2015 kurs Međunarodna trgovinska arbitraža
- Univerzitet u Gracu, master program LL.M. in Southeast European Legal Studies, (2004-2014) kurs Strane direktne investicije
- Univerzitet u Pitsburgu, jesenji semestar 2010, kurs Međunarodna trgovinska arbitraža

• Potpredsednik, Beogradski arbitražni centar (od 2013)
• Član Međunarodnog savetodavnog odbora Bečkog međunarodnog arbitražnog centra (VIAC) (od 2014)
• Potpredsednik, Stalni izabrani sud pri Privrednoj komori Srbije (2012-2013)
• Član državnog Saveta Republike Srbije za međunarodno privatno pravo, od 2009;
• Na listi Global Arbitration Review Who is Who in International Commercial Arbitration za 2013., 2014. i 2015. godinu
• Arbitar na listama:
- Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije,
- Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
- Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Crne Gore
- Arbitraže pri Privrednoj komori Makedonije
- Gruzijskog međunarodnog arbitražnog centra (GIAC)
- Arbitražno iskustvo uključuje i učešće u postupcima vođenim po pravilima ICC, VIAC UNCITRAL-a i ICSID Additional Facility


OBRAZOVANJE
• doktorat (S.J.D.), Centralnoevropski Univerzitet, Budimpešta ( 1996 - 1999)
• gostujući student, Lincoln College, University of Oxford (1996 - 1997)
• magistratura (LL.M.) , Centralnoevropski Univerzitet, Budimpešta (1995 - 1996)
• istraživač, T.M.C. Asser Instituut, Hag (1996)
• diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1990 - 1994)

publikacije za preuzimanje
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=869109
CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Adresa
Bulevar kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Srbija
Telefon
+ 381 11 3027737
Faks
-
Veb sajt
www.ius.bg.ac.rs
E mail
pavic@ius.bg.ac.rs
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-