О нама

Удружење за арбитражно право је непрофитно удружење грађана које тренутно броји више од 100 чланова, међу којима су адвокати, професори универзитета, судије и правници у привреди који се у пракси и на академском пољу баве домаћом и међународном арбитражом.

Основано је 2013. године и отворено за чланство свим дипломираним правницима и арбитражним практичарима, без обзира на држављанство и године старости. Услови за учлањење предвиђени су у члану 7 Статута. Уобичајено је да се почне са придруженим чланством, да би се после три године стекло пуноправно чланство. Изузетно, Управни одбор може  да  донесе  одлуку  о директном пријему у пуноправно чланство.

Делатност Удружења обухвата организовање обука и тренинга, трибина, курсева, семинара и радионица, образовање и издаваштво. Удружење обавља промотивне активности и пружа консултативне услуге усмерене ка унапређењу арбитраже у Србији.

При Удружењу постоји посебна организациона јединица – стална арбитражна институција – Београдски арбитражни центар (БАЦ), која пружа услуге решавања домаћих и међународних спорова.

Статут Удружења

Статут Удружења за арбитражно право усвојен је на седници Скупштине Удружења од 18. јуна 2013. године, а последње измене статута усвојене су 21. фебруара 2019. године.

Пречишћени текст важећег Статута Удружења доступан је овде.

Управни одбор Удружења

dragor hiber

Проф. Др. Драгор Хибер, председник Управног одбора

jelena perovic

Проф. Др. Јелена Перовић

milena djordjevic

Доц. Др. Милена Ђорђевић

vladimir djeric

Др. Владимир Ђерић, адвокат

Драган Псодоров, мастер права, адвокат

snezana dabic

Доц. Др. Снежана Дабић, секретар Управног одбора

Postanite član Udruženja

Popunite pristupnicu.