Удружење за арбитражно право

Интересује вас арбитража и желели бисте да заступате странке у арбитражи или да постанете арбитар? Уђите у свет арбитраже. Укључите се у активности нашег Удружења и истакните своје квалификације на нашем вебсајту.

Удружење за арбитражно право је непрофитно удружење грађана које тренутно броји више од 100 чланова, међу којима су адвокати, професори универзитета, судије и правници у привреди који се у пракси и на академском пољу баве домаћом и међународном арбитражом.

Основано је 2013. године и отворено за чланство свим дипломираним правницима и арбитражним практичарима, без обзира на држављанство и године старости. Услови за учлањење предвиђени су у члану 7 Статута.

Делатност Удружења обухвата организовање обука и тренинга, трибина, курсева, семинара и радионица, образовање и издаваштво. Удружење обавља промотивне активности и пружа консултативне услуге усмерене ка унапређењу арбитраже у Србији.

При Удружењу постоји посебна организациона јединица – стална арбитражна институција – Београдски арбитражни центар (БАЦ), која пружа услуге решавања домаћих и међународних спорова. Удружењем управља Управни одбор.

Београдски арбитражни центар

Београдски арбитражни центар препоручује странкама да при уговарању унесу следећу препоручену клаузулу:

„Сви спорови који настану из овог уговора или у вези с њим коначно се решавају арбитражом организованом у складу са Правилником Београдског арбитражног центра (Београдска правила).“

Препоручени додаци:

  • Спор решава (изабрати: један арбитар/три арбитра).
  • Седиште арбитраже је у (назначити град и државу).
  • Језик арбитражног поступка је (назначити по могућности један језик).
  • Меродавно материјално право је (назначити изабрано меродавно право ако је уговор са међународним елементом).

Најновије вести