Београдски арбитражни центар (БАЦ)

Београдски арбитражни центар (БАЦ) основан је 2013. године као стална арбитражна институција која се бави организацијом арбитраже, мирења, посредовања и других начина решавања спорова по сопственим правилима, као и пружањем техничке помоћи и организацијом арбитраже по арбитражним правилима УНЦИТРАЛ-а. Седиште БАЦ-а је у Београду.

Надлежност

Београдски арбитражни центар надлежан је за решавање спорова са иностраним елементом или без иностраног елемента који проистичу из уговора, пословних односа и спорта у складу са Правилником Београдског арбитражног центра (Београдска правила).

Препоручена клаузула

Београдски арбитражни центар препоручује уговорним странама да при уговарању у уговор унесу следећу клаузулу:

„Сви спорови који настану из овог уговора или у вези с њим коначно се решавају арбитражом организованом у складу са Правилником Београдског арбитражног центра (Београдска правила).“

Препоручени додаци:

Спор решава (изабрати: један арбитар/три арбитра).
Седиште арбитраже је у (назначити град и државу; ако се ништа не назначи седиште арбитраже ће бити у Београду).
Језик арбитражног поступка је (назначити по могућности један језик).
Меродавно материјално право је (назначити изабрано меродавно право).