Profil člana

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Bulevar kralja Aleksandra 67 Beograd

Ime
Dragor Hiber
Zanimanje
Profesor
Nacionalnost
-
Godina rođenja
1952
Profesija
Oblast specijalizacije
-
Jezik
-
Profesionalno iskustvo
Objavljeni radovi:

-Svojina u tranziciji, (monografija), Beograd, 1988.
-Raspad SFRJ – pravne posledice, (koautorski), Beograd, 1995.
-"Pravo na mirno uživanje imovinem oblici njegovog ugrožavanja i mogućnost ponovnog uspostavljanja u jugoslovenskom pravu", u Pravo ljudskih prava – nove teme, Beograd, 1995.
-"Osnovi građanskog prava", u Specijalističke poslediplomske studije za kadrove Republičke uprave javnih prihoda, knjiga III, ur. D. Hiber, Beograd, 1994, str. 80-146 (2. izd. 1994, 3. izd. 1995).
-"O pojmu otkaza ugovora sa trajnim izvršenjem", Pravni život, str. 3-4/1995, str. 51-73.
-Zabluda pri zaključenju ugovora, (doktorska disertacija), Beograd, 1991.
-"Zaštita prava svojine", u Tržišne institucije i uloga države u privredi u tranziciji, red. D. Cvjetičanin, Ekonomski institut, Beograd, 1993.
-"Zaštita ugovora", u okviru istog projekta odnosno publikacije.
-"Privatizacija: moć države i uloga prava", Sociologija, br. 1/1993, str. 39-52.
-"Koncept i pravni model denacionalizacije", Pravni život, br. 9-10/1994, str. 817-833.
-"Za nov model režima korišćenja građevinskog zemljišta – etatizacija ili privatizacija i denacionalizacija građevinskog zemljišta", Pravni život, br. 7-8/1995, str. 177-189.
-"Ortačko društvo", Privreda i pravo, 3-6/1995, str. 214-223.
-"Javno informisanje i svojina", Pravni život, br. 10/1995, str. 65-79.
-"Proizvođačka odgovornost po direktivi Saveta EEZ o odgovornosti proizvođača robe sa nedostatkom", Privreda i pravo, br. 5-8/1996, str. 674-680.
-"Zloupotreba procesnih ovlašćenja u postupcima u vezi privatizacije", u Zloupotreba prava, Niš, 1996, str. 321 i dalje."
CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Adresa
Bulevar kralja Aleksandra 67 Beograd
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Srbija
Telefon
-
Faks
-
Veb sajt
-
E mail
dragor.hiber@telekom.rs
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-