Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Bulevar kralja Aleksandra 67 Beograd 381 11 3027737

Name
Milena Đorđević
Profession
Docent
Nationality
-
Year of birth
1977
Profession info
Specialization
, Zastupanje / distribucija / franšizing, Građevinski sporovi, Privredno pravo, Zabava / Mediji, Zaštite životne sredine, Sportsko pravo, Ugovorno pravo, Međunarodna prodaja robe, Pravo stranih ulaganja, Međunarodno privatno pravo, Međunarodno ugovorno pravo, Arbitražno pravo
Language
, Srpski, Hrvatski, Engleski
Professional experience
PROFESIONALNO ISKUSTVO

Prodekan za međunarodnu saradnju, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu od oktobra 2015. godine,
Docent, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu od oktobra 2012. godine,
asistent od 2005-2012, asistent pripravnik od 2002-2005.

Učestvuje u nastavi na predmetima:

o Međunarodno trgovinsko pravo (osnovne, master i doktorske studije)
o Arbitražno pravo (osnovne, master i doktorske studije)
o Međunarodno privatno pravo (osnovne studije)
o EU Trade Policy and the World (master studije na engleskom jeziku)
o Practical Skills (master studije na engleskom jeziku)
o Simulacija suđenja (osnovne studije)
 Trener je tima studenata koji predstavljaju Fakultet na međunarodnim takmičenjima (2002-danas). Dosadašnji uspesi: 2013. godine, prvo mesto u kategoriji najbolja tužba na takmičenju u Beču iz arbitražnog i međunarodnog privrednog prava (za ovaj uspeh tim je nagrađen i Plaketom Privredne komore Beograda), 2011. i 2016. godine peto mesto i 2007. godine treće mesto u kategoriji usmenog nastupa na na takmičenju u Beču iz arbitražnog i međunarodnog privrednog prava, veliki broj nagrada za pismene podneske i govornike u periodu od 2003-2013. godine.

Gostujući profesor na:

o Pravnom fakultetu Pejs univerziteta, SAD, na predmetu Međunarodna prodaja robe na osnovnim i master studijama, 2013
o Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, školske 2012/2013. godine, na predmetu Customs Law u okviru master programa The Master’s degree in Language, Business and International Trade
o Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu, SAD, školske 2010/2011 godine na predmetu Međunarodna trgovinska arbitraža na osnovnim i master studijama.

Arbitar na listama Stalnog arbitražnog sudišta pri Gospodarskoj komori Hrvatske, Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Crne Gore, Izbranog suda pri Privrednoj komori Srbije.
 Kao arbitar pojedinac, član veća i predsednik veća do sada je učestvovala u preko dvadeset međunarodnih i domaćih institucionalnih i ad hoc arbitraža na srpskom i engleskom jeziku.
 Na listi Global Arbitration Review Who is Who in International Commercial Arbitration za 2016. i 2017. godinu, kao i na listi Global Arbitration Review Arbitration Future Leaders za 2017. godinu.
 Član ICC Central and Eastern European Arbitration Group.

Ekspert za srpsko ugovorno pravo i ugovorno pravo bivših SFRJ republika u arbitražnim i sudskim postupcima u inostranstvu.

Pravni konsultant:
o GIZ Open Regional Fund for South East Europe (2007-2015) na projektima promocije arbitraže i Konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe u regionu jugoistočne Evrope.
o International Financial Corporation, na projketu promocije alternativnog rešavanja sporova u Srbiji (2007, 2009)
o Tokio fond Univerziteta u Beogradu (od januara 2005)
o Policy and Legal Advice Center (2005-2006)
o USAID WTO Accession Project for Serbia & Montenegro (2002 - 2005)
o Centar za ekološki razvoj (2000-2001)

Nacionalni korespondent UNCITRAL-u za CLOUT.

Urednik časopisa Harmonius Journal of Legal and Social Studies in SEE od 2012. godine, član redakcije časopisa Pravo i privreda od maja 2008.

Član upravnog odbora Udruženja pravnika u privredi Srbije, Udruženja za arbitražno pravo i Centra za ekološki razvoj.

Član Udruženja pravnika Srbije, kao i brojnih međunarodnih stručnih udruženja: Arbitral Women, ICC Young Arbitrators Forum, LCIA Young International Arbitration Group, ASA below 40, International Bar Association and Society of International Economic Law.

Pripravnik u:
o Westinghouse Electric Co., Pitsburg, SAD (maj-avgust 2002)
o Adv. kancelarija Milutinović (u periodu od 2000 do 2001; letnja praksa u periodu od 1997-2000)

OBRAZOVANJE

Doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 Doktorat na temu Obim naknade štete zbog povrede ugovora o međunarodnoj prodaji robe odbranila s odlikom 22. juna 2012. godine
 Maja 2013. godine dobila nagradu Privredne komore Beograda za jedan od četiri najbolja doktorata odbranjena u školskoj 2011/2012. godini u Beogradu
Naučno istraživanje na
o Maks Plank institutu za međunarodno privatno i strano pravo u Hamburgu, Nemačka u periodu avgust-septembar 2005 i januar 2008 kao njihov stipendista,
o Pravnom fakultetu Univerziteta u Salcburgu u julu 2007. godine kao Tempus stipendista.

Master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu, SAD (2001-2002)
 Studije završila maja 2002. godine s odlikom Magna Cum Laude
 Nagrađena kao najbolji student na predmetma Međunarodni trgovinski poslovi i Trgovinski poslovi nagradom The CALI Excellence for the Future Award

Specijalističke studije iz oblasti zaštite životne sredine u okviru Alternativne akademske obrazovne mreže (AAOM) u Beogradu (2000-2001)
 Specijalističku tezu na temu Pravo na pristup informacijama od ekološkog značaja sa odlikom odbranila avgusta 2001. godine

Osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1996-2000)
 Diplomirala 18. septembra 2000. godine kao student generacije (prosek 10,00)
Upload CV
Contact Info
Organization
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Address
Bulevar kralja Aleksandra 67 Beograd
ID Number
-
Country
Srbija
Telephone
381 11 3027737
Fax
381 11 3221 299
Website
http://www.ius.bg.ac.rs/prof/licna.asp?sifra=YORMIL
Email
milena@ius.bg.ac.rs
I wish to become
-
Business info
Company / Employer name
-
Company / Employer address
-
Cover Image
-