Profil člana

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Bulevar kralja Aleksandra 67 Beograd 381 11 3027737

Ime
Milena Đorđević
Zanimanje
Docent
Nacionalnost
-
Godina rođenja
1977
Profesija
Oblast specijalizacije
Zastupanje / distribucija / franšizing, Građevinski sporovi, Privredno pravo, Zabava / Mediji, Zaštite životne sredine, Sportsko pravo, Ugovorno pravo, Međunarodna prodaja robe, Pravo stranih ulaganja, Međunarodno privatno pravo, Međunarodno ugovorno pravo, Arbitražno pravo
Jezik
Srpski, Hrvatski, Engleski
Profesionalno iskustvo
PROFESIONALNO ISKUSTVO

Prodekan za međunarodnu saradnju, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu od oktobra 2015. godine,
Docent, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu od oktobra 2012. godine,
asistent od 2005-2012, asistent pripravnik od 2002-2005.

Učestvuje u nastavi na predmetima:

o Međunarodno trgovinsko pravo (osnovne, master i doktorske studije)
o Arbitražno pravo (osnovne, master i doktorske studije)
o Međunarodno privatno pravo (osnovne studije)
o EU Trade Policy and the World (master studije na engleskom jeziku)
o Practical Skills (master studije na engleskom jeziku)
o Simulacija suđenja (osnovne studije)
 Trener je tima studenata koji predstavljaju Fakultet na međunarodnim takmičenjima (2002-danas). Dosadašnji uspesi: 2013. godine, prvo mesto u kategoriji najbolja tužba na takmičenju u Beču iz arbitražnog i međunarodnog privrednog prava (za ovaj uspeh tim je nagrađen i Plaketom Privredne komore Beograda), 2011. i 2016. godine peto mesto i 2007. godine treće mesto u kategoriji usmenog nastupa na na takmičenju u Beču iz arbitražnog i međunarodnog privrednog prava, veliki broj nagrada za pismene podneske i govornike u periodu od 2003-2013. godine.

Gostujući profesor na:

o Pravnom fakultetu Pejs univerziteta, SAD, na predmetu Međunarodna prodaja robe na osnovnim i master studijama, 2013
o Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, školske 2012/2013. godine, na predmetu Customs Law u okviru master programa The Master’s degree in Language, Business and International Trade
o Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu, SAD, školske 2010/2011 godine na predmetu Međunarodna trgovinska arbitraža na osnovnim i master studijama.

Arbitar na listama Stalnog arbitražnog sudišta pri Gospodarskoj komori Hrvatske, Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Crne Gore, Izbranog suda pri Privrednoj komori Srbije.
 Kao arbitar pojedinac, član veća i predsednik veća do sada je učestvovala u preko dvadeset međunarodnih i domaćih institucionalnih i ad hoc arbitraža na srpskom i engleskom jeziku.
 Na listi Global Arbitration Review Who is Who in International Commercial Arbitration za 2016. i 2017. godinu, kao i na listi Global Arbitration Review Arbitration Future Leaders za 2017. godinu.
 Član ICC Central and Eastern European Arbitration Group.

Ekspert za srpsko ugovorno pravo i ugovorno pravo bivših SFRJ republika u arbitražnim i sudskim postupcima u inostranstvu.

Pravni konsultant:
o GIZ Open Regional Fund for South East Europe (2007-2015) na projektima promocije arbitraže i Konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe u regionu jugoistočne Evrope.
o International Financial Corporation, na projketu promocije alternativnog rešavanja sporova u Srbiji (2007, 2009)
o Tokio fond Univerziteta u Beogradu (od januara 2005)
o Policy and Legal Advice Center (2005-2006)
o USAID WTO Accession Project for Serbia & Montenegro (2002 - 2005)
o Centar za ekološki razvoj (2000-2001)

Nacionalni korespondent UNCITRAL-u za CLOUT.

Urednik časopisa Harmonius Journal of Legal and Social Studies in SEE od 2012. godine, član redakcije časopisa Pravo i privreda od maja 2008.

Član upravnog odbora Udruženja pravnika u privredi Srbije, Udruženja za arbitražno pravo i Centra za ekološki razvoj.

Član Udruženja pravnika Srbije, kao i brojnih međunarodnih stručnih udruženja: Arbitral Women, ICC Young Arbitrators Forum, LCIA Young International Arbitration Group, ASA below 40, International Bar Association and Society of International Economic Law.

Pripravnik u:
o Westinghouse Electric Co., Pitsburg, SAD (maj-avgust 2002)
o Adv. kancelarija Milutinović (u periodu od 2000 do 2001; letnja praksa u periodu od 1997-2000)

OBRAZOVANJE

Doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 Doktorat na temu Obim naknade štete zbog povrede ugovora o međunarodnoj prodaji robe odbranila s odlikom 22. juna 2012. godine
 Maja 2013. godine dobila nagradu Privredne komore Beograda za jedan od četiri najbolja doktorata odbranjena u školskoj 2011/2012. godini u Beogradu
Naučno istraživanje na
o Maks Plank institutu za međunarodno privatno i strano pravo u Hamburgu, Nemačka u periodu avgust-septembar 2005 i januar 2008 kao njihov stipendista,
o Pravnom fakultetu Univerziteta u Salcburgu u julu 2007. godine kao Tempus stipendista.

Master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu, SAD (2001-2002)
 Studije završila maja 2002. godine s odlikom Magna Cum Laude
 Nagrađena kao najbolji student na predmetma Međunarodni trgovinski poslovi i Trgovinski poslovi nagradom The CALI Excellence for the Future Award

Specijalističke studije iz oblasti zaštite životne sredine u okviru Alternativne akademske obrazovne mreže (AAOM) u Beogradu (2000-2001)
 Specijalističku tezu na temu Pravo na pristup informacijama od ekološkog značaja sa odlikom odbranila avgusta 2001. godine

Osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1996-2000)
 Diplomirala 18. septembra 2000. godine kao student generacije (prosek 10,00)
Kontakt podaci
Kancelarija
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Adresa
Bulevar kralja Aleksandra 67 Beograd
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Srbija
Telefon
381 11 3027737
Faks
381 11 3221 299
Veb sajt
http://www.ius.bg.ac.rs/prof/licna.asp?sifra=YORMIL
E mail
milena@ius.bg.ac.rs
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-