Profil člana

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu Kamenička 6, 11000 Beograd +381 63 237 315

Ime
Jelena Perović
Zanimanje
Profesor Univerziteta u Beogradu
Nacionalnost
-
Godina rođenja
1969
Profesija
Oblast specijalizacije
Građevinski sporovi, Privredno pravo, Investicioni sporovi, Ugovorno pravo, Međunarodna prodaja robe
Jezik
Srpski, Engleski, Francuski
Profesionalno iskustvo
- Položen pravosudni ispit, Ministarstvo pravde Republike Srbije (1993).

Obrazovanje

- Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirani pravnik, student generacije, prosečna ocena 10 (1991);

- Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Magistar pravnih nauka (1997);

- Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Doktor pravnih nauka, summa cum laude (2002);

- Visegodisnji stipendista Max Planck instituta za uporedno i međunarodno privatno pravo, Hamburg.
Radno iskustvo

- Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Međunarodno privredno pravo i pravo EU, Međunarodni poslovni ugovori.

Iskustvo u arbitraži

- Predsednik arbitražnog veća i član arbitražnog veća u postupcima po pravilima ICC, ad hoc arbitražama po UNCITRAL pravilima, arbitražama pred Stalnim arbitražnim sudom pri Privrdnoj i industrijskoj komori Slovenije;

- Arbitar pred Spoljnotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije i Stalnim izbranim sudom Republike Srbije

Trenutna pozicija

- Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na predmetu Međunarodno privredno pravo.

Profesionalne aktivnosti i članstva

- Predsednik komisije za Međunaodnu prodaju robe pri Međunoarodnoj uniji advokata (UIA) u Parizu;
- Međunarodna akdemija za komparativno pravo;
- Komisija za Privredno pravo i praksu Međunarodne trgovinske komore (ICC);
- Međunarodni institut za ugovor o distribuciji;
- Potpredsednik Udruženja pravnika Srbije;
- Član Upravnog odbora Udruženja za arbitražno pravo Srbije.

Objavljeni radovi

Knjige:

- Međunarodno privredno pravo (Beograd, 2014);
- Standardne klauzule u međunarodnim privrednim ugovorima (Beograd, 2012);
- Bitna povreda ugovora - Međunarodna prodaja robe (Beorad, 2004);
- La convention d'arbitrage (Beograd, 2002);
- Ugovor o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži (drugo izdanje 2002, Beograd);

Veliki broj članaka iz oblasti ugovornog, arbitražnog i međunarodnog privrednog prava u renomiranim nacionalnim i međunarodnim naučnim časopisima


CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Adresa
Kamenička 6, 11000 Beograd
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Srbija
Telefon
+381 63 237 315
Faks
-
Veb sajt
www.ekof.bg.ac.rs
E mail
jperovic@beotel.rs
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-