Београдски арбитражни центар

Удружење за арбитражно право је оснивач арбитражне институције која пружа услуге организовања арбитраже. Београдски арбитражни центар (БАЦ) основан је 2013. године и организује решавање спорова са и без међународног елемента.

Радом БАЦ-а руководи Председништво које чине: проф. др Маја Станивуковић (председник),  Филип Борас, доц. др Милош Живковић, др Тијана Којовић и проф. др Владимир Павић (потпредседник).

Зашто уговарати арбитражу у организацији БАЦ-а?

Постоји пуно разлога:

– на тај начин уговара се брз, ефикасан и поуздан начин решавања спорова, потпуно у складу са законом;
– странке које уговоре арбитражу могу да се споразумеју о избору арбитра и о правилима поступка;
– арбитри примењују ефикасна и савремена правила поступка укључујући и технике које омогућавају уштеду у трошковима, као што су телефонске и видео конференције;
– арбитри се старају о равноправности странака и воде рачуна да свака странка добије прилику да изнесе своје ставове;
– БАЦ нуди приступачне услуге решавања регионалних трговинских спорова, на језицима региона;
– одлука арбитражног суда је по закону изједначена са пресудом државног суда;
– одлука арбитражног суда је коначна и извршна – против ње не постоји право на жалбу;
– за разлику од пресуде државног суда, одлука арбитражог суда донета у Србији признаје се и извршава у иностранству, тачније у више од 150 земаља у свету;
– приликом избора и именовања арбитрара БАЦ води рачуна о стручности и родној равноправности.

ERA-logo