Beogradski arbitražni centar

beogradski arbitrazni centar

Beogradski arbitražni centar (BAC) organizuje rešavanje sporova sa međunarodnim elementom i bez međunarodnog elementa. Osnivač BAC-a je Udruženje za arbitražno pravo.

 

Radom BAC-a rukovodi Predsedništvo koje čine: prof. dr Vladimir Pavić, prof. dr Maja Stanivuković, doc. dr Miloš Živković, dr Tijana Kojović i Filip Boras, LL.M.

Zašto ugovarati arbitražu u organizaciji BAC-a?

  • na taj način ugovara se brz, efikasan i pouzdan način rešavanja sporova, potpuno u skladu sa zakonom;
  • stranke koje ugovore arbitražu mogu da se sporazumeju o izboru arbitra i o pravilima postupka;
  • arbitri primenjuju efikasna i savremena pravila postupka uključujući i tehnike koje omogućavaju uštedu u troškovima, kao što su telefonske i video konferencije;
  • arbitri se staraju o ravnopravnosti stranaka i vode računa da svaka stranka dobije priliku da iznese svoje stavove;
  • BAC nudi pristupačne usluge rešavanja regionalnih trgovinskih sporova, na jezicima regiona;
  • odluka arbitražnog suda je po zakonu izjednačena sa presudom državnog suda;
  • odluka arbitražnog suda je konačna i izvršna – protiv nje ne postoji pravo na žalbu;
  • za razliku od presude državnog suda, odluka arbitražog suda doneta u Srbiji priznaje se i izvršava u inostranstvu, tačnije u više od 160 zemalja u svetu;
  • prilikom izbora i imenovanja arbitara BAC vodi računa o stručnosti i rodnoj ravnopravnosti.

Predsedništvo

Prof. Dr. Vladimir Pavić

Maja Stanivukovic

Prof. Dr. Maja Stanivuković

Prof. Dr. Miloš Živković

Tijana Kojovic

Dr. Tijana Kojović

filip boras

Filip Boras, LL.M.

Sekretarijat

stefan jovanovic

Stefan Jovanović, master pravnik, Sekretar

Milan_Stanivkovic_2

Milan Stanivuković, diplomirani pravnik, Pomoćnik sekretara

ERA-logo