Beogradski arbitražni centar

Beogradski arbitražni centar (BAC) organizuje rešavanje sporova sa međunarodnim elementom i bez međunarodnog elementa. Osnivač BAC-a je Udruženje za arbitražno pravo.

Radom BAC-a rukovodi Predsedništvo koje čine: prof. dr Maja Stanivuković, prof. dr Vladimir Pavić, doc. dr Miloš Živković, dr Tijana Kojović i Filip Boras, LL.M.

Zašto ugovarati arbitražu u organizaciji BAC-a?

Postoji puno razloga:

– na taj način ugovara se brz, efikasan i pouzdan način rešavanja sporova, potpuno u skladu sa zakonom;
– stranke koje ugovore arbitražu mogu da se sporazumeju o izboru arbitra i o pravilima postupka;
– arbitri primenjuju efikasna i savremena pravila postupka uključujući i tehnike koje omogućavaju uštedu u troškovima, kao što su telefonske i video konferencije;
– arbitri se staraju o ravnopravnosti stranaka i vode računa da svaka stranka dobije priliku da iznese svoje stavove;
– BAC nudi pristupačne usluge rešavanja regionalnih trgovinskih sporova, na jezicima regiona;
– odluka arbitražnog suda je po zakonu izjednačena sa presudom državnog suda;
– odluka arbitražnog suda je konačna i izvršna – protiv nje ne postoji pravo na žalbu;
– za razliku od presude državnog suda, odluka arbitražog suda doneta u Srbiji priznaje se i izvršava u inostranstvu, tačnije u više od 160 zemalja u svetu;
– prilikom izbora i imenovanja arbitara BAC vodi računa o stručnosti i rodnoj ravnopravnosti.

ERA-logo