Профил члана

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Bulevar kralja Aleksandra 67 Beograd +381113027 662

Ime
Miloš Živković
Zanimanje
-
Nacionalnost
-
Godina rođenja
1972
Profesija
Oblast specijalizacije
Građevinski sporovi, Privredno pravo, Intelektualna svojina
Jezik
Srpski, Engleski
Profesionalno iskustvo
Obrazovanje

- Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Doktor pravnih nauka (2010).
Radno iskustvo

- advokatski pripravnik u adv.kancelariji Živković (1996-1998);

- volonter u advokatskoj kancelariji Kopp & Partners, Cirih, Švajcarska (1997);

- Predsednik Stalnog izbranog suda pri PKS (2012-2013).
Iskustvo u arbitraži

- Učesnik u svojstvu člana veća ili predsednika veća u arbitražama po pravilima Privredne komore Mađarske, Spoljnotrgovinskoj arbitraži pri PKS, Stalnog izbranog suda pri PKS, ICC arbitraže sa sedištem u Cirihu;

- Zastupnik pred ICSID centrom u investicionoj arbitraži, ad hoc arbitražama po UNCITRAL pravilima i učesnik u postupcima pred Komisijom za rešavanje domenskih sporova za rs. domene.
Trenutna pozicija

- Docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, građansko i stvarno pravo.
Profesionalne aktivnosti i članstva

- Udruženje za arbitražno pravo;

Objavljeni radovi
CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Adresa
Bulevar kralja Aleksandra 67 Beograd
Broj ličnog dokumenta
-
Država
Srbija
Telefon
+381113027 662
Faks
-
Veb sajt
www.ius.bg.ac.rs
E mail
mdz@ius.bg.ac.rs
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-