Промоција арбитражног решавања спорова у Удружењу корпоративних правника Србије

Промоција арбитражног решавања спорова у Удружењу корпоративних правника Србије

Дана 22.10.2019. године представници Одбора за промоцију арбитраже у привреди и Under 40 секције Удружења за арбитражно право, г-дин Драган Псодоров, г-дин Ненад Ковачевић и г-ђа Сара Пенђер одржали су предавање на тему арбитражног решавања спорова члановима и чланицама Удружења корпоративних правника Србије (CLC).

Предавању су пристустовали чланови и чланице из различитих сектора (банкарство, пољопривреда, фармација, некретнине, прехрамбена индустрија, информационе технологије и др.). Закључак предавање је био да ће правни сектор настојати да промовише арбитражу као начин решавања спорова првенствено својим органима управљања (managementu), те да ће посебно указати на околност да трошкови арбитражног поступка не ретко бивају мањи од трошкова судског поступка, што је околност која је посебно значајна код формулисања политика решавања спорова унутар компанија.