U četvrtak 28. novembra 2019. godine, Udruženje za arbitažno pravo i Beogradski arbitražni centar bili su domaćini gostima iz Kine. U poseti su nam bili g. Gong Jun, zamenik direktora arbitražnog odeljenja Šangajske komisije za arbitražu, g. Wu Jinxi, sekretar pisarnice u Šangajskoj komisiji za arbitražu i g. Lu Shenglai, sekretar Šangajske arbitražne komisije. Ova arbitražna institucija osnovana 1995. godine administrira godišnje oko 4000 predmeta, a od toga 230 predmeta sa inostranim elementom. Gosti su istakli da postoje mogućnosti za saradnju u rešavanju sporova, imajući u vidu specijalno kinesku inicijativu „Jedan pojas, jedan put“, kojom je obuhvaćena i Srbija. Udruženje i Beogradski arbitražni centar na ovom sastanku predstavljali su: član Upravnog odbora Udruženja Milena Đorđević i sekretar Snežana Dabić, članovi Predsedništva Beogradskog arbitražnog centra Maja Stanivuković i Miloš Živković i sekretar Predrag Spasić, kao i arbitar i član Udruženja Tijana Lalić.