Сарадња са Шангајском комисијом за арбитражу

Сарадња са Шангајском комисијом за арбитражу

У четвртак 28. новембра 2019. године, Удружење за арбитажно право и Београдски арбитражни центар били су домаћини гостима из Кине. У посети су нам били г. Gong Jun, заменик директора арбитражног одељења Шангајске комисије за арбитражу, г. Wu Jinxi, секретар писарнице у Шангајској комисији за арбитражу и г. Lu Shenglai, секретар Шангајске арбитражне комисије.

Ова арбитражна институција основана 1995. године администрира годишње око 4000 предмета, а од тога 230 предмета са иностраним елементом. Гости су истакли да постоје могућности за сарадњу у решавању спорова, имајући у виду специјално кинеску иницијативу „Један појас, један пут“, којом је обухваћена и Србија.

Удружење и Београдски арбитражни центар на овом састанку представљали су: члан Управног одбора Удружења Милена Ђорђевић и секретар Снежана Дабић, чланови Председништва Београдског арбитражног центра Маја Станивуковић и Милош Живковић и секретар Предраг Спасић, као и арбитар и члан Удружења Тијана Лалић.