Beogradskom arbitražnom centru (BAC) podneta prva tužba

Beogradskom arbitražnom centru (BAC) podneta prva tužba

Beogradskom arbitražnom centru (BAC) je danas podneta prva tužba i tako registrovan prvi arbitražni slučaj od osnivanja institucije.  BAC  je sa radom počeo 1. januara 2014., kada je na snagu stupio Pravilnik BAC-a (Beogradska pravila).