Maja Станивуковић, 2020, ЕВРОПСКО ДРУШТВО ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ: САГА О НАЈПОЗНАТИЈОЈ ПАТОЛОШКОЈ АРБИТРАЖИ XX ВЕКА Société Européenne des Études et d’Enterprises (SEEE) v. Yougoslavie

Maja Станивуковић, 2020, ЕВРОПСКО ДРУШТВО ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ: САГА О НАЈПОЗНАТИЈОЈ ПАТОЛОШКОЈ АРБИТРАЖИ XX ВЕКА Société Européenne des Études et d’Enterprises (SEEE) v. Yougoslavie

  • Version
  • Preuzmi 27
  • Veličina dokumenta 351 KB
  • Broj dokumenata 1
  • Datum 23/01/2021
  • Ažurirano 23/01/2021

Nomophylax, Collection of papers in honor of Srđan Šarkić, Editors Tamara Ilić and Marko Božić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Belgrade 2020, 535-574

Предмет рада је историја спора који се водио између Европског друштва за проучавање и предузећа (Société Européenne des Études et d’Enterprises) и бивше Југославије. Овај спор, који се два пута нашао пред арбитрима, два пута пред Врховним судом Холандије (Hoge Raad) и чак три пута пред француским Касационим судом (Cour de Cassation), цитирају многи страни аутори у области међународне арбитраже. Значајан је за тумачење Њујоршке конвенције о признању и извршењу страних арбитражних одлука (1958), за одређивање граница имунитета државе од надлежности и извршења, дејстава дипломатске заштите и за разумевање концепта „делокализоване“ арбитраже. Уговорени начин решавања спорова у овом предмету један је од раних примера „мешовитих арбитража“ које су данас постале уобичајене: с једне стране,
у арбитражном спору, као тужилац, налази се правно или физичко лице приватног права, а са друге, као тужени, суверена држава. На крају, случај је занимљив и за оне који се баве валутним и златним клаузулама. Наиме, први арбитражни спор између Европског друштва и Југославије избио је, inter alia, због пада вредности југословенског динара, а други, због пада вредности француског франка. Упркос томе што је трајао више од пола века, овај спор је сада први пут темељно приказан у домаћој литератури.

 


Preuzmi