Maja Stanivuković, 2020, EVROPSKO DRUŠTVO PROTIV JUGOSLAVIJE: SAGA O NAJPOZNATIJOJ PATOLOŠKOJ ARBITRAŽI XX VEKA Société Européenne des Études et d’Enterprises (SEEE) v. Yougoslavie

Maja Stanivuković, 2020, EVROPSKO DRUŠTVO PROTIV JUGOSLAVIJE: SAGA O NAJPOZNATIJOJ PATOLOŠKOJ ARBITRAŽI XX VEKA Société Européenne des Études et d’Enterprises (SEEE) v. Yougoslavie

  • Version
  • Preuzmi 24
  • Veličina dokumenta 351 KB
  • Broj dokumenata 1
  • Datum 23/01/2021
  • Ažurirano 23/01/2021

Nomophylax, Collection of papers in honor of Srđan Šarkić, Editors Tamara Ilić and Marko Božić, Pravni fakultet Univerziteta Union, Belgrade 2020, 535-574

Predmet rada je istorija spora koji se vodio između Evropskog društva za proučavanje i preduzeća (Société Européenne des Études et d’Enterprises) i bivše Jugoslavije. Ovaj spor, koji se dva puta našao pred arbitrima, dva puta pred Vrhovnim sudom Holandije (Hoge Raad) i čak tri puta pred francuskim Kasacionim sudom (Cour de Cassation), citiraju mnogi strani autori u oblasti međunarodne arbitraže. Značajan je za tumačenje Njujorške konvencije o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka (1958), za određivanje granica imuniteta države od nadležnosti i izvršenja, dejstava diplomatske zaštite i za razumevanje koncepta „delokalizovane“ arbitraže. Ugovoreni način rešavanja sporova u ovom predmetu jedan je od ranih primera „mešovitih arbitraža“ koje su danas postale uobičajene: s jedne strane,
u arbitražnom sporu, kao tužilac, nalazi se pravno ili fizičko lice privatnog prava, a sa druge, kao tuženi, suverena država. Na kraju, slučaj je zanimljiv i za one koji se bave valutnim i zlatnim klauzulama. Naime, prvi arbitražni spor između Evropskog društva i Jugoslavije izbio je, inter alia, zbog pada vrednosti jugoslovenskog dinara, a drugi, zbog pada vrednosti francuskog franka. Uprkos tome što je trajao više od pola veka, ovaj spor je sada prvi put temeljno prikazan u domaćoj literaturi.

 


Preuzmi