Blog

У јавности се, без увида у податке, проноси теза да Србија, као држава, губи арбитражне спорове са лицима из иностранства. Ово примају, здраво- за-готово, чак и они који би, по природи свог посла, морали да знају да то није тачно (државни функционери, Савет за борбу...

This article was originally edited by, and first published on www.internationallawoffice.com. Introduction In an April 19 2016 decision the Supreme Court considered whether a lunch attended by a sole arbitrator and a party's counsel could give rise to doubts regarding the arbitrator's impartiality and independence.(1) This was the second...

Европска унија је 12. новембра 2015. званично предала Сједињеним Америчким Државама предлог за реформу правне заштите инвестиција и за увођење новог, транспарентнијег система решавања инвестиционих спорова између држава и улагача. Реч је о предлогу да се оснује Инвестициони судски систем у оквиру Трансатланског трговинског и...

Када би се историја арбитраже у Србији везивала само за период најновије историје Републике Србије као самосталне државе, слово о њој било би кратко јер је овај период почео да тече тек одскора. Међутим, слика се озбиљно мења уколико се узме у обзир деветнаести век...