Udruženje za arbitražno pravo je zajedno sa Advokatskom komorom Vojdovine2. oktobra 2019. godine  organizovalo tribinu na temu “Rešavanje domaćih privrednih sporova pred arbitražom”.

Na tribini su advokati Dragan Psodorov i Boris Baklaja, članovi Udruženja za arbitražno pravo, sa 20 učesnika, advokata članova Advokatske komore Vojvodine, podelili svoja iskustva o prednostima arbitražnog rešavanja sporova. Posebno su naglašene  mogućnosti i prednosti rešavanja domaćih privrednih sporova putem arbitraže. Moderator diskusije bio je advokat Branko Tatić iz Novog Sada.

Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje Udruženje preduzima na planu popularizacije arbitraže kao načina rešavanja privrednih sporova.