Profil člana

Ime
Predrag Spasić
Zanimanje
-
Nacionalnost
-
Godina rođenja
-
Profesija
Oblast specijalizacije
-
Jezik
-
Profesionalno iskustvo
-
CV
-
Kontakt podaci
Kancelarija
-
Adresa
-
Broj ličnog dokumenta
-
Država
-
Telefon
-
Faks
-
Veb sajt
-
E mail
predrag.s91@gmail.com
Želim da budem
-
Poslovne informacije
Ime privrednog društva / poslodavca
-
Adresa privrednog društva / poslodavca
-