Seminar Business Today o arbitraži u Američkoj privrednoj komori

Seminar Business Today o arbitraži u Američkoj privrednoj komori

[fusion_text]

Dana 2. oktobra 2014. AmČam Serbia (Američka privredna komora u Srbiji) organizovala je seminar Business Today o arbitraži sa ciljem da se njeno članstvo obavesti o svim prednostima arbitraže u odnosu na tradicionalne načine rešavanja sporova u sudovima i da se upozna sa postojanjem Beogradskog arbitražnog centra. Govornici su bili dr Miloš Živković, docent na Pravnom fakultetu u Beogradu i član Predsedništva BAK-a i Đorđe Novčić iz kancelarije Janković Popović Mitić o.a.d., član Udruženja.

Beogradski arbitražni centar (BAK) je predstavljen kao stalna arbitražna institucija koja organizuje rešavanje domaćih i međunarodnih trgovinskih i investicionih sporova. BAK nudi pristupačne usluge rešavanja svih vrsta sporova, a naročito je usmeren na one sa regionalnom dimenzijom i na pružanje usluge rešavanja sporova na jezicima regiona. PTT prezentaciju možete da pogledate ovde.

[/fusion_text]