Twin arbitražna konferencija

Twin arbitražna konferencija

Udruženje za arbitražno pravo je 27. septembra 2013. godine organizovalo Twinning konferenciju u saradnji sa austrijskim udruženjem za arbitražu (ArbAut), bečkom VIAC arbitražom i Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Konferencija je izazvala veliko interesovanje domaće i strane stručne i naučne javnosti, i okupila preko 100 učesnika iz zemlje i inostranstva.

Konferencija je razmatrala teme od značaja za višestranačke arbitraže, investicione arbitraže i privremene mere u arbitražnom postupku. Na Konferenciji je predstavljen i pravni okvir za arbitražu u Austriji, uključujući i najnovije izmene VIAC pravilnika i austrijskog arbitražnog zakona. U svojstvu panelista i moderatora na Konferenciji je učestvovalo 20 profesora i advokata iz Austrije i Srbije.

Twin arbitražna konferencija

Svi materijali, uključujući i prezentacije govornika, sa Konferencije mogu se preuzeti ovde.