Usvojen Pravilnik Beogradskog arbitražnog centra (BAC)

Usvojen Pravilnik Beogradskog arbitražnog centra (BAC)

Predsedništvo Beogradskog arbitražnog centra (BAC) je na sednici održanoj 24. decembra 2013. godine jednoglasno usvojilo Pravilnik Beogradskog arbitražnog centra (Beogradska pravila) koji se primenjuje od 1. januara 2014. godine.

Pored preporučene klauzule i pravila o vođenju arbitražnog postupka pred BAC-om, Pravilnik obuhvata i Pravila o posredovanju i Pravila o postupanju BAC-a kao organa imenovanja u ad hoc sporovima koji se vode po UNCITRAL arbitražnim pravilima i drugim ad hoc sporovima.

Tekst Pravilnika BAC (Beogradskih pravila) dostupan je na srpskom i engleskom jeziku za preuzimanje.