Научни скуп Арбитражно одлучивање

Научни скуп Арбитражно одлучивање

Удружење за арбитражно право је у сарадњи с Правним факултетом Универзитета Унион 25. октобра 2019. године организовало конференцију на тему Арбитражно одлучивање.

Након поздравног говора декана проф. др Небојше Шаркића присутнима се обратио у почасном говору (keynote) проф. др Тибор Варади и говорио о мерилима непристрасности арбитара у 21. веку.

Након тога уследиле су презентације професора правних факултета у Београду, Новом Саду и Крагујевцу, као и правника практичара, према следећем распореду:

Нарочиту пажњу стручне јавности изазвале су презентације судске праксе Врховног касационог суда Србије из ове области, разматрања потенцијалних проблема који се могу јавити у извршењу арбитражних одлука донетих на територији Косова и Метохије, пресек стања спорова пред ICSID-ом држава из региона, као и савремена питања арбитражног поступка и извођења доказа укључујући питања поверљивости, достављања исправа, ефикасности,  финансирања спорова од стране трећих лица, употребе информационих технологија у арбитражном поступку, родне равноправности и права и обавеза арбитара.

Радови с овог скупа биће објављени у наредном броју часописа Правни записи.