Udruženje za arbitražno pravo je u saradnji s Pravnim fakultetom Univerziteta Union 25. oktobra 2019. godine organizovalo konferenciju na temu Arbitražno odlučivanje.

Nakon pozdravnog govora dekana prof. dr Nebojše Šarkića prisutnima se obratio u počasnom govoru (keynote) prof. dr Tibor Varadi i govorio o merilima nepristrasnosti arbitara u 21. veku.

Nakon toga usledile su prezentacije profesora pravnih fakulteta u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, kao i pravnika praktičara, prema sledećem rasporedu:

Naročitu pažnju stručne javnosti izazvale su prezentacije sudske prakse Vrhovnog kasacionog suda Srbije iz ove oblasti, razmatranja potencijalnih problema koji se mogu javiti u izvršenju arbitražnih odluka donetih na teritoriji Kosova i Metohije, presek stanja sporova pred ICSID-om država iz regiona, kao i savremena pitanja arbitražnog postupka i izvođenja dokaza uključujući pitanja poverljivosti, dostavljanja isprava, efikasnosti,  finansiranja sporova od strane trećih lica, upotrebe informacionih tehnologija u arbitražnom postupku, rodne ravnopravnosti i prava i obaveza arbitara.

Radovi s ovog skupa biće objavljeni u narednom broju časopisa Pravni zapisi.