Beogradske konferencije pravnika (BEKOP) održane 17. aprila 2022. godine u Narodnoj skupštini

Panel o arbitraži na Beogradskoj konferenciji pravnika (BEKOP)

Sara Penđer, koordinator Under 40 sekcije Udruženja za arbitražno pravo i Stefan Jovanović, sekretar Beogradskog arbitražnog centra su, zajedno sa profesorom Markom Jovanovićem, učestvovali kao predavači na panelu o arbitraži u okviru Beogradske konferencije pravnika (BEKOP) održane 17. aprila 2022. godine u Narodnoj skupštini.

Predavanje je pratilo preko 120 studenata sa različitih univerziteta u Srbiji. Studenti su pokazali veliku zainteresovanost o arbitražnim temama i postavljali brojna pitanja koja su se ticala toka arbitražnog postupka, glavnim prednostima arbitraže i uloge arbitražnih institucija u sprovođenju arbitraže. Jedna od tema bila je način uključivanja mladih pravnika u svet arbitraže, gde je prepoznat poseban značaj međunarodnih takmičenja u oblasti arbitraže, učestvovanja na nagradnim konkursima poput konkursa Gašo Knežević, pridruženog članstva u Udruženju za arbitražno pravo, te praćenja brojnih konferencija koje se organizuju u okviru Udruženja i van njega.

Panelisti su se dotakli i promocije arbitraže, kao i domaćih arbitražnih institucija u Srbiji.

Sara Penđer, koordinator Under 40 sekcije Udruženja za arbitražno pravo i Stefan Jovanović, sekretar Beogradskog arbitražnog centra, zajedno sa profesorom Markom Jovanovićem

Sara Penđer, koordinator Under 40 sekcije Udruženja za arbitražno pravo i Stefan Jovanović, sekretar Beogradskog arbitražnog centra, zajedno sa profesorom Markom Jovanovićem