Beogradska pravila

Pravilnik Beogradskog arbitražnog centra (Beogradska pravila) primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

Pravilnik BAC-a sa svim Aneksima možete preuzeti u PDF formatu ovde.

Pravilnik BAC-a dostupan je i na engleskom jeziku.

bac flyer