Beogradska pravila

Predsedništvo Beogradskog arbitražnog centra je na sednici održanoj 24. decembra 2013. godine jednoglasno usvojilo tekst Pravilnika Beogradskog arbitražnog centra (Beogradska pravila) koji se primenjuje od 1. januara 2014. godine.

Pravilnik BAC-a sa svim Aneksima možete preuzeti u PDF formatu ovde.
Pravilnik BAC-a dostupan je i na engleskom jeziku.