Контакт

Београдски арбитражни центар

Kнеза Михаила бр. 30/V
11000 Београд, Србија

bac@arbitrationassociation.org

+381(0)65 45 06 065
+381(0)69 43 33 954

Удружење за арбитражно право

Kнеза Михаила бр. 30/V
11000 Београд, Србија

office@arbitrationassociation.org