Arbitraža u Srbiji

Arbitraža je način rešavanja sporova koji predstavlja alternativu suđenju, a ponekad se i naziva „privatnim suđenjem“. Ugovara se između stranaka u sporovima koji proističu iz unutrašnjih i međunarodnih poslovnih odnosa, sporta, radnih odnosa i stranih ulaganja. Ponekad je ugovaraju i države za rešavanje međusobnih sporova.

Na osnovu arbitražnog sporazuma konstituiše se telo nezavisno od stranaka — arbitražni sud koje dobija zadatak da u što kraćem roku reši spor primenom prava.

Arbitražni sud čine arbitri koje su na tu funkciju izabrale stranke ili neka institucija kojoj su stranke poverile organizaciju arbitraže. Oni moraju biti potpuno nezavisni od stranaka i nepristrasni u radu i odlučivanju.

Arbitar može biti svako fizičko lice koje je poslovno sposobno, bez ozbira na starost, pol, struku ili državljanstvo.

Ipak, stranke treba da pažljivo odaberu arbitra vodeći računa o njegovom znanju, stručnosti i iskustvu u obavljanju ove vrste usluga. Nadležnost arbitara ograničena je na spor koji im je poveren sporazumom. O takvom sporu više ne mogu da odlučuju državni sudovi. Rezultat arbitražnog suđenja je arbitražna odluka koja obavezuje stranke na jednak način kao i pravosnažna sudska presuda i može se prinudno izvršiti.

Privrednici se često opredeljuju za arbitražu zbog njene efikasnosti i zbog mogućnosti da utiču na sastav arbitražnog suda, odnosno da izaberu stručnog i savesnog arbitra.

U međunarodnim sporovima, dodatna prednost arbitraže je u njenoj neutralnosti, u činjenici da arbitri ne moraju biti državljani nijedne od država čiji su državljani stranke u sporu.

Arbitražna odluka doneta u Srbiji, za razliku od sudske može se prinudno izvršiti u gotovo svim zemljama sveta, zahvaljujući činjenici da je Srbija članica Njujorške konvencije o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka koja važi u 166 zemalja sveta.

Arbitraža u Srbiji ima dugu, skoro stogodišnju tradiciju. Samo od 2006. godine, kada je donet Zakon o arbitraži, kao okvirni propis koji detaljno uređuje ovu vrstu rešavanja sporova, više od 250 stranaka iz raznih zemalja učestvovalo je u međunarodnoj poslovnoj arbitraži na teritoriji Srbije. To su bila pored društva iz Srbije, i privredna društva iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Češke Republike, Kipra, Makedonije, Nemačke, Mađarske, Italije, Crne Gore, Holandije, Rumunije, Turske, Švajcarske Ruske Federacije, Ukrajine, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država.