Едукација

Арбитража се проучава на факултетима у Србији у оквиру основних и мастер студија. Већина правника стекне основно знање о арбитражи већ у оквиру обавезних предмета Међународно приватно право и Међународно привредно право, а на појединим факултетима посебни предмети посвећени су овој тематици.

Предмети на основним студијама:

 • Правни факултет Универзитета у Београду: Арбитражно право (међународноправна наставна група)
 • Правни факултет Универзитета у Новом Саду: Поступак пред арбитражама (изборни предмет)
 • Правни факултет Универзитета у Нишу: Арбитражно право (изборни предмет)
 • Правни факултет Универзитета у Крагујевцу: Арбитражно право (јавноправи и приватноправни аспект)
 • Правни факултет Универзитета Унион у Београду: Арбитражно право (изборни предмет)

Предмети на мастер студијама:

 • Правни факултет Универзитета у Београду: Алтернативно решавање трговинских спорова( Трговински АДР)(изборни предмет)
 • Правни факултет Универзитета у Новом Саду: Meђународна трговинска и инвестициона арбитража (изборни предмет), Међународни судови и арбитраже (изборни предмет)
 • Правни факултет Универзитета у Нишу: Међународна трговинска арбитража (пословни модул)
 • Правни факултет Универзитета у Крагујевцу: Међународна трговинска арбитража (обавезни предмет)

Уџбеници и монографије (од 2006. године)

 • Г. Кнежевић, В. Павић, Арбитража и АДР, Београд 2009.
 • М. Станивуковић, Међународна арбитража, Службени гласник 2013.