Edukacija

Arbitraža se proučava na fakultetima u Srbiji u okviru osnovnih i master studija. Većina pravnika stekne osnovno znanje o arbitraži već u okviru obaveznih predmeta Međunarodno privatno pravo i Međunarodno privredno pravo, a na pojedinim fakultetima posebni predmeti posvećeni su ovoj tematici.

Predmeti na osnovnim studijama:

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu: Arbitražno pravo (međunarodnopravna nastavna grupa)
 • Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu: Postupak pred arbitražama (izborni predmet)
 • Pravni fakultet Univerziteta u Nišu: Arbitražno pravo (izborni predmet)
 • Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu: Arbitražno pravo (javnopravi i privatnopravni aspekt)
 • Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu: Arbitražno pravo (izborni predmet)

Predmeti na master studijama:

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu: Alternativno rešavanje trgovinskih sporova( Trgovinski ADR)(izborni predmet)
 • Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu: Međunarodna trgovinska i investiciona arbitraža (izborni predmet), Međunarodni sudovi i arbitraže (izborni predmet)
 • Pravni fakultet Univerziteta u Nišu: Međunarodna trgovinska arbitraža (poslovni modul)
 • Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu: Međunarodna trgovinska arbitraža (obavezni predmet)

Udžbenici i monografije (od 2006. godine)

 • G. Knežević, V. Pavić, Arbitraža i ADR, Beograd 2009.
 • M. Stanivuković, Međunarodna arbitraža, Službeni glasnik 2013.