Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije

Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije osnovana je 2016.god, umesto dve samostalne arbitražne institucije, koje su sa dugom tradicijom postojale pri Privrednoj komori Srbije: Spoljnotrgovinske arbitraže i Stalnog izbranog suda. Stalna arbitraža sprovodi arbitražno rešavanje sporova, i to, kako sporova nastalih iz međunarodnih poslovnih odnosa, tako i čisto „domaćih“ sporova, pod uslovom da su stranke ugovorile njenu nadležnost.

Pored administriranja arbitražnih sporova svih vrsta, Stalna arbitraža, sprovodi i postupke međunarodne medijacije i mirenja.

Stalna arbitraža je otvorena arbitraža opšteg tipa. Njenu nadležnost mogu da ugovore svi privredni subjekti, bez obzira na nacionalnost ili članstvo u Privrednoj komori Srbije. U sporovima pred Stalnom arbitražom primenjuje se Pravilnik Stalne arbitraže, a stranke mogu ugovoriti i primenu   arbitražnih pravila UNCITRAL-a ukoliko se radi o sporu iz međunarodnih poslovnih odnosa.

Kao institucija koja doprinosi modernom i efikasnom rešvanju privrednih sporova, Stalna arbitraža svoj rad ponosno temelji na sedamdestogodišnjoj tradiciji Spoljnotrgovinske arbitraže i Stalnog izbranog suda. Hiljade administriranih sporova, odluke koje se uspešno izvršavaju u zemlji i u inostranstvu su garancija objektivnosti, znanja i nezavisnosti Stalne arbitraže.

Sedište Stalne arbitraže je u Beogradu.

Preporučena klauzula

„Stranke su saglasne da svaki spor u vezi ovog ugovora bude konačno rešen od strane Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije uz primenu njenog Pravilnika.“

Za više informacija videti ovde.