Author: Stefan Jovanovic

Задовољство нам је да објавимо да ће почевши од јануара 2024. године Београдским арбитражним центром председавати проф. др Владимир Павић. Проф. Павић је од самог оснивања БАЦ-а био на месту потпредседника, чиме је био један од главних учесника у успостављању институције, изради њеног Правилника и...

The Belgrade Arbitration Center (BAC) and the Istanbul Arbitration Centre (ISTAC) have concluded a Cooperation Agreement to strengthen international dispute resolution by fostering connections and projects between stakeholders in Türkiye and Serbia. Both arbitral institutions aim to cooperate in promoting arbitration and other dispute settlement...

  Београдски арбитражни центар (БАЦ) и Истанбулски арбитражни центар (ISTAC) су закључили Споразум о сарадњи у циљу унапређења међународног решавања спорова путем јачања веза и пројеката између заинтересованих привредника у Турској и Србији. Обе арбитражне институције теже сарадњи ради промовисања арбитраже и других механизама за решавање...

Почетком октобра 2023. године Београдски арбитражни центар и руска адвокатска канцеларија KIAP са седиштем у Москви организовали су заједничку онлајн конференцију на тему Србије као релевантне јурисдикције за међународну арбитражу. Конференција је била намењена клијентима адвокатске канцеларије како би се упознали са правним оквиром арбитраже...