БАЦ и KIAP организовали заједничку конференцију о Србији као релевантној јурисдикцији за међународну арбитражу

Почетком октобра 2023. године Београдски арбитражни центар и руска адвокатска канцеларија KIAP са седиштем у Москви организовали су заједничку онлајн конференцију на тему Србије као релевантне јурисдикције за међународну арбитражу. Конференција је била намењена клијентима адвокатске канцеларије како би се упознали са правним оквиром арбитраже у Србији, радом и правилником Београдског арбитражног центра и српским правом као меродавним у међународним трговинским уговорима. Конференцији су присуствовалa 60 учесника, који су постављали бројна питања и показали велику заинтересованост за арбитражу у Србији и БАЦ.

Говорници на конференцији били су:

  • Проф. др Маја Станивуковић, председница БАЦ-а, са презентацијом о општем правном оквиру арбитраже у Србији и о предностима и манама Србије као седишту арбитраже,
  • Проф. др Владимир Павић, потпредседник БАЦ-а, са презентацијом о Удружењу за арбитражно право, Београдском арбитражном центру и његовом правилнику,
  • Проф. др Милош Живковић, члан председништва БАЦ-а, са презентацијом о општем оквиру српског трговинског и уговорног права и CISG-у.
  • Адвокат др Јован Никчевић, члан Удружења за арбитражно право, са презентацијом на тему спровођења арбитраже у Србији из угла стручњака из праксе.

Конференцијом је модерирала Анастасия Рябова, адвокат у сектору за међународну трговинску арбитражу KIAP-а, чланица Russian Women in Arbitration и ICC Russia Arbitration Committee.

Догађај је одржан на руском и енглеском језику уз симултани превод.