Београдски арбитражни центар и Истанбулски арбитражни центар закључили споразум о сарадњи

 

Београдски арбитражни центар (БАЦ) и Истанбулски арбитражни центар (ISTAC) су закључили Споразум о сарадњи у циљу унапређења међународног решавања спорова путем јачања веза и пројеката између заинтересованих привредника у Турској и Србији. Обе арбитражне институције теже сарадњи ради промовисања арбитраже и других механизама за решавање спорова одржавањем заједничких конференција и семинара. Важан аспект ове сарадње између институција oдноси се на пружање подршке у обезбеђивању одговарајућих простора и услуга у градовима у којима се ове институције налазе, чиме се олакшава администрирање и ефикасан ток арбитражног поступка.

Споразум о сарадњи су потписали проф. др Ziya Akıncı, председник ISTAC-а и проф. др Маја Станивуковић, председница БАЦ-а, у знак сагласности са успостављањем блиских односа између ове две институције.

Наведена сарадња има значај за ширу пословну заједницу, посебно у Турској и Србији, где се одвијају значајне инвестиције и комерцијалне трансакције. Партнерство пружа позитиван допринос решавању прекограничних спорова и олакшавању међународних трансакција.