Novi predsednik Beogradskog arbitražnog centra

Novi predsednik Beogradskog arbitražnog centra

Zadovoljstvo nam je da objavimo da će počevši od januara 2024. godine Beogradskim arbitražnim centrom predsedavati prof. dr Vladimir Pavić. Prof. Pavić je od samog osnivanja BAC-a bio na mestu potpredsednika, čime je bio jedan od glavnih učesnika u uspostavljanju institucije, izradi njenog Pravilnika i desetogodinjem radu. U budućem periodu, prof. Pavić će nastaviti da doprinosi izgradnji BAC-a kao moderne institucije za rešavanje međunarodnih i domaćih sporova kako u regionu, tako i šire.

On je na ovom mestu zamenio prof. dr Maju Stanivuković, koja je institucijom predsedavala poslednjih deset godina, kao prvi ženski lider jedne arbitražne institucije u regionu. Prof. Stanivuković je zaslužna za besprekoran rad institucije, njenom probijanju na domaćoj, regionalnoj i međunarodnog sceni, te izgradnji njene reputacije efikasnim i pedantnim radom na svim sporovima koji su se rešavali u okviru BAC-a. Prof. Stanivuković će i u narednom periodu ostati član Predsedništva, ovog puta na mestu potpredsednice, kako bi svojim dragocenim iskustvom nastavila da doprinosi radu institucije.