Na redovnoj skupštini Udruženja za arbitražno pravo, Andrea Nikolić, Arbitrator Intelligence Ambasador za CEE regiju (Srbija i Crna Gora), je članovima Udruženja predstavila projekat Arbitrator Intelligence. Njena prezentacija je dostupna ovde.

Projekat je pokrenut od strane profesorke Catherine A. Rogers, a podržan je od strane Penn State Survey Research Center i brojnih arbitražnih stručnjaka. Više o projektu možete saznati na sajtu AI: www.arbitratorintelligence.org. Cilj projekta je povećanje transparentnosti, pravednosti i raznolikosti u izboru i imenovanju arbitara, sa akcentom na promociji domaćih arbitara, odnosno arbitara iz CEE regije.

Transparentnost i povećanje raznolikosti arbitara se postiže popunjavanjem Arbitrator Intelligence Upitnik (AIQ), poverljive, online ankete koju popunjavaju učesnici arbitraže – stranke, zastupnici stranaka, TPF (upitnik je dostupan online na web stranici Arbitrator Intelligence: http://www.arbitratorintelligence.org/take-the-aiq/). Oni po završetku svakog arbitražnog postupka odgovaraju na specifična pitanja o proceduralnim koracima i tendencijama arbitara koji su odlučivali o njihovom sporu. AIQ se sastoji od dve faze i potrebno je manje od 15 minuta da se upitnik popuni. Podaci se zatim analiziraju, te se sastavljaju izveštaji o svakom pojedinačnom arbitru, koji će biti dostupni na Wolters Kluwer stranici i pomagati strankama pri izboru odgovarajućeg arbitra.