Milena Djordjevic

Home/Milena Đorđević

About Milena Đorđević

PROFESIONALNO ISKUSTVO Prodekan za međunarodnu saradnju, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu od oktobra 2015. godine, Docent, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu od oktobra 2012. godine, asistent od 2005-2012, asistent pripravnik od 2002-2005. Učestvuje u nastavi na predmetima: o Međunarodno trgovinsko pravo (osnovne, master i doktorske studije) o Arbitražno pravo (osnovne, master i doktorske studije) o Međunarodno privatno pravo (osnovne studije) o EU Trade Policy and the World (master studije na engleskom jeziku) o Practical Skills (master studije na engleskom jeziku) o Simulacija suđenja (osnovne studije)  Trener je tima studenata koji predstavljaju Fakultet na međunarodnim takmičenjima (2002-danas). Dosadašnji uspesi: 2013. godine, prvo mesto u kategoriji najbolja tužba na takmičenju u Beču iz arbitražnog i međunarodnog privrednog prava (za ovaj uspeh tim je nagrađen i Plaketom Privredne komore Beograda), 2011. i 2016. godine peto mesto i 2007. godine treće mesto u kategoriji usmenog nastupa na na takmičenju u Beču iz arbitražnog i međunarodnog privrednog prava, veliki broj nagrada za pismene podneske i govornike u periodu od 2003-2013. godine. Gostujući profesor na: o Pravnom fakultetu Pejs univerziteta, SAD, na predmetu Međunarodna prodaja robe na osnovnim i master studijama, 2013 o Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, školske 2012/2013. godine, na predmetu Customs Law u okviru master programa The Master’s degree in Language, Business and International Trade o Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu, SAD, školske 2010/2011 godine na predmetu Međunarodna trgovinska arbitraža na osnovnim i master studijama. Arbitar na listama Stalnog arbitražnog sudišta pri Gospodarskoj komori Hrvatske, Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Crne Gore, Izbranog suda pri Privrednoj komori Srbije.  Kao arbitar pojedinac, član veća i predsednik veća do sada je učestvovala u preko dvadeset međunarodnih i domaćih institucionalnih i ad hoc arbitraža na srpskom i engleskom jeziku.  Na listi Global Arbitration Review Who is Who in International Commercial Arbitration za 2016. i 2017. godinu, kao i na listi Global Arbitration Review Arbitration Future Leaders za 2017. godinu.  Član ICC Central and Eastern European Arbitration Group. Ekspert za srpsko ugovorno pravo i ugovorno pravo bivših SFRJ republika u arbitražnim i sudskim postupcima u inostranstvu. Pravni konsultant: o GIZ Open Regional Fund for South East Europe (2007-2015) na projektima promocije arbitraže i Konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe u regionu jugoistočne Evrope. o International Financial Corporation, na projketu promocije alternativnog rešavanja sporova u Srbiji (2007, 2009) o Tokio fond Univerziteta u Beogradu (od januara 2005) o Policy and Legal Advice Center (2005-2006) o USAID WTO Accession Project for Serbia & Montenegro (2002 - 2005) o Centar za ekološki razvoj (2000-2001) Nacionalni korespondent UNCITRAL-u za CLOUT. Urednik časopisa Harmonius Journal of Legal and Social Studies in SEE od 2012. godine, član redakcije časopisa Pravo i privreda od maja 2008. Član upravnog odbora Udruženja pravnika u privredi Srbije, Udruženja za arbitražno pravo i Centra za ekološki razvoj. Član Udruženja pravnika Srbije, kao i brojnih međunarodnih stručnih udruženja: Arbitral Women, ICC Young Arbitrators Forum, LCIA Young International Arbitration Group, ASA below 40, International Bar Association and Society of International Economic Law. Pripravnik u: o Westinghouse Electric Co., Pitsburg, SAD (maj-avgust 2002) o Adv. kancelarija Milutinović (u periodu od 2000 do 2001; letnja praksa u periodu od 1997-2000) OBRAZOVANJE Doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu  Doktorat na temu Obim naknade štete zbog povrede ugovora o međunarodnoj prodaji robe odbranila s odlikom 22. juna 2012. godine  Maja 2013. godine dobila nagradu Privredne komore Beograda za jedan od četiri najbolja doktorata odbranjena u školskoj 2011/2012. godini u Beogradu Naučno istraživanje na o Maks Plank institutu za međunarodno privatno i strano pravo u Hamburgu, Nemačka u periodu avgust-septembar 2005 i januar 2008 kao njihov stipendista, o Pravnom fakultetu Univerziteta u Salcburgu u julu 2007. godine kao Tempus stipendista. Master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu, SAD (2001-2002)  Studije završila maja 2002. godine s odlikom Magna Cum Laude  Nagrađena kao najbolji student na predmetma Međunarodni trgovinski poslovi i Trgovinski poslovi nagradom The CALI Excellence for the Future Award Specijalističke studije iz oblasti zaštite životne sredine u okviru Alternativne akademske obrazovne mreže (AAOM) u Beogradu (2000-2001)  Specijalističku tezu na temu Pravo na pristup informacijama od ekološkog značaja sa odlikom odbranila avgusta 2001. godine Osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1996-2000)  Diplomirala 18. septembra 2000. godine kao student generacije (prosek 10,00)

Konkurs za nagradu Gašo Knežević

Upravni odbor Udruženja za arbitražno pravo je i ove godine doneo odluku da se raspiše konkurs za nagradu „Gašo Knežević“ za najbolje urađene radove studenata osnovnih i master studija na teme iz oblasti: alternativno rešavanje trgovinskih sporova (arbitraža i medijacija). Nagradni fond za 2019. godinu iznosiće 300 evra u dinarskoj protivvrednosti. Uslovi konkursa su sledeći: [...]

2019-05-31T17:09:47+02:00 31st maj 2019|Najave|0 Comments

‘Vruće teme’ iz naše arbitražne prakse

21. maja 2019. godine održan je drugi okrugli sto u saradnji sa adv. kancelarijom Gabriel Arbitration iz Ciriha na temu 'Vruće teme' iz naše arbitražne prakse. U radu okruglog stola je učestvovalo preko 40 arbitražnih stručnjaka iz Srbije, BiDŽ i Švajcarske. Teme koje su razmatrane, između ostalog,  uključuju pitanja finansiranja arbitražnog postupka od strane trećih [...]

Arbitražni seminar u Ženevi

10. maja 2019. godine je u prostorijama adv. kancelarije Schellenberg Wittmer  u Ženevi održan okrugli sto "Sharing is Caring" s ciljem razmene iskustava u radu arbitražnih udruženja iz Italije, Francuske, Španije, Belgije, Srbije, Ukrajine, Rusije i Švajcarske, kao i iz rada globalnog udruženja Arbitral Women. U radu okruglog stola ispred našeg Udruženja učestvovala je doc. [...]

2020-02-18T14:35:34+01:00 11th maj 2019|Događaji|0 Comments

ICC YAF seminar u Beogradu

6. aprila 2019, u okviru Beogradskih arbitražnih dana (XI Belgrade Arbitration Conference i XII Belgrade open pre-moot), ICC Young Arbitrators Forum i Under 40 sekcija Udruženja za arbitražno pravo organizovali su seminar u Beogradu na temu – Debating hot topics in International Arbitration. Seminar je organizovan u saradnji sa adv. kanc.  CMS Belgrade u obliku debate [...]

2020-02-18T14:35:34+01:00 8th april 2019|Nekategorizovano|0 Comments

Prezentacija Arbitrator Intelligence projekta na sastanku članova Udruženja

Na redovnoj skupštini Udruženja za arbitražno pravo, Andrea Nikolić, Arbitrator Intelligence Ambasador za CEE regiju (Srbija i Crna Gora), je članovima Udruženja predstavila projekat Arbitrator Intelligence. Njena prezentacija je dostupna ovde. Projekat je pokrenut od strane profesorke Catherine A. Rogers, a podržan je od strane Penn State Survey Research Center i brojnih arbitražnih stručnjaka. Više [...]

2019-06-19T17:38:04+02:00 1st mart 2019|Nekategorizovano|0 Comments

Arbitražno rešavanje sporova u digitalno doba – prednosti i izazovi

U periodu od 29. novembra do 1. decembra 2018. godine na Mokroj Gori je u organizaciji Mokrogorske škole menadžmenta održan Zimski Vivaldi CFO & Legal forum. Tema foruma bila je: ''Poslovanje bez ljudi... koje su finansijske i pravne posledice''. U okviru dva dana Foruma koji je okupio nekoliko desetina stručnjaka iz oblasti finansija i korporativnog prava, [...]

2020-02-18T14:35:34+01:00 2nd decembar 2018|2018|0 Comments