Milena Djordjevic

Home/Milena Đorđević

About Milena Đorđević

PROFESIONALNO ISKUSTVO Prodekan za međunarodnu saradnju, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu od oktobra 2015. godine, Docent, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu od oktobra 2012. godine, asistent od 2005-2012, asistent pripravnik od 2002-2005. Učestvuje u nastavi na predmetima: o Međunarodno trgovinsko pravo (osnovne, master i doktorske studije) o Arbitražno pravo (osnovne, master i doktorske studije) o Međunarodno privatno pravo (osnovne studije) o EU Trade Policy and the World (master studije na engleskom jeziku) o Practical Skills (master studije na engleskom jeziku) o Simulacija suđenja (osnovne studije)  Trener je tima studenata koji predstavljaju Fakultet na međunarodnim takmičenjima (2002-danas). Dosadašnji uspesi: 2013. godine, prvo mesto u kategoriji najbolja tužba na takmičenju u Beču iz arbitražnog i međunarodnog privrednog prava (za ovaj uspeh tim je nagrađen i Plaketom Privredne komore Beograda), 2011. i 2016. godine peto mesto i 2007. godine treće mesto u kategoriji usmenog nastupa na na takmičenju u Beču iz arbitražnog i međunarodnog privrednog prava, veliki broj nagrada za pismene podneske i govornike u periodu od 2003-2013. godine. Gostujući profesor na: o Pravnom fakultetu Pejs univerziteta, SAD, na predmetu Međunarodna prodaja robe na osnovnim i master studijama, 2013 o Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, školske 2012/2013. godine, na predmetu Customs Law u okviru master programa The Master’s degree in Language, Business and International Trade o Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu, SAD, školske 2010/2011 godine na predmetu Međunarodna trgovinska arbitraža na osnovnim i master studijama. Arbitar na listama Stalnog arbitražnog sudišta pri Gospodarskoj komori Hrvatske, Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Crne Gore, Izbranog suda pri Privrednoj komori Srbije.  Kao arbitar pojedinac, član veća i predsednik veća do sada je učestvovala u preko dvadeset međunarodnih i domaćih institucionalnih i ad hoc arbitraža na srpskom i engleskom jeziku.  Na listi Global Arbitration Review Who is Who in International Commercial Arbitration za 2016. i 2017. godinu, kao i na listi Global Arbitration Review Arbitration Future Leaders za 2017. godinu.  Član ICC Central and Eastern European Arbitration Group. Ekspert za srpsko ugovorno pravo i ugovorno pravo bivših SFRJ republika u arbitražnim i sudskim postupcima u inostranstvu. Pravni konsultant: o GIZ Open Regional Fund for South East Europe (2007-2015) na projektima promocije arbitraže i Konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe u regionu jugoistočne Evrope. o International Financial Corporation, na projketu promocije alternativnog rešavanja sporova u Srbiji (2007, 2009) o Tokio fond Univerziteta u Beogradu (od januara 2005) o Policy and Legal Advice Center (2005-2006) o USAID WTO Accession Project for Serbia & Montenegro (2002 - 2005) o Centar za ekološki razvoj (2000-2001) Nacionalni korespondent UNCITRAL-u za CLOUT. Urednik časopisa Harmonius Journal of Legal and Social Studies in SEE od 2012. godine, član redakcije časopisa Pravo i privreda od maja 2008. Član upravnog odbora Udruženja pravnika u privredi Srbije, Udruženja za arbitražno pravo i Centra za ekološki razvoj. Član Udruženja pravnika Srbije, kao i brojnih međunarodnih stručnih udruženja: Arbitral Women, ICC Young Arbitrators Forum, LCIA Young International Arbitration Group, ASA below 40, International Bar Association and Society of International Economic Law. Pripravnik u: o Westinghouse Electric Co., Pitsburg, SAD (maj-avgust 2002) o Adv. kancelarija Milutinović (u periodu od 2000 do 2001; letnja praksa u periodu od 1997-2000) OBRAZOVANJE Doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu  Doktorat na temu Obim naknade štete zbog povrede ugovora o međunarodnoj prodaji robe odbranila s odlikom 22. juna 2012. godine  Maja 2013. godine dobila nagradu Privredne komore Beograda za jedan od četiri najbolja doktorata odbranjena u školskoj 2011/2012. godini u Beogradu Naučno istraživanje na o Maks Plank institutu za međunarodno privatno i strano pravo u Hamburgu, Nemačka u periodu avgust-septembar 2005 i januar 2008 kao njihov stipendista, o Pravnom fakultetu Univerziteta u Salcburgu u julu 2007. godine kao Tempus stipendista. Master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu, SAD (2001-2002)  Studije završila maja 2002. godine s odlikom Magna Cum Laude  Nagrađena kao najbolji student na predmetma Međunarodni trgovinski poslovi i Trgovinski poslovi nagradom The CALI Excellence for the Future Award Specijalističke studije iz oblasti zaštite životne sredine u okviru Alternativne akademske obrazovne mreže (AAOM) u Beogradu (2000-2001)  Specijalističku tezu na temu Pravo na pristup informacijama od ekološkog značaja sa odlikom odbranila avgusta 2001. godine Osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1996-2000)  Diplomirala 18. septembra 2000. godine kao student generacije (prosek 10,00)

Saradnja sa Šangajskom komisijom za arbitražu

U četvrtak 28. novembra 2019. godine, Udruženje za arbitažno pravo i Beogradski arbitražni centar bili su domaćini gostima iz Kine. U poseti su nam bili g. Gong Jun, zamenik direktora arbitražnog odeljenja Šangajske komisije za arbitražu, g. Wu Jinxi, sekretar pisarnice u Šangajskoj komisiji za arbitražu i g. Lu Shenglai, sekretar Šangajske arbitražne komisije. Ova [...]

2020-02-18T14:35:30+01:00 29th novembar 2019|BAC, Institucionalna arbitraža|0 Comments

ICC YAF: Careers in International Arbitration: under-40 Perspectives and Challenges

Dana 22. novembra 2019, u prostorijama advokatske kancelarije CMS Beograd, Sekcija za  arbitražne delatnike mlađe od 40 godina Arbitražnog udruženja u saradnji sa Forumom mladih arbitara Međunarodne trgovinske komore (ICC YAF), organizovala je debatu o razvoju karijere u međunarodnoj trgovinskoj arbitraži sa fokusom na perspektive i izazove za arbitražne delatnike mlađe od 40 godina. Završno [...]

2019-11-27T20:32:51+01:00 23rd novembar 2019|Nekategorizovano|0 Comments

Construction disputes and arbitration in the SEE region

Arbitražno udruženje vas sa zadovoljstvom poziva da se registrujete za konferenciju 'Construction disputes and arbitration in the SEE region'. Konferencija, koju organizuje ICC Arbitražni sud u saradnji sa ICC Serbia i advokatskim kancelarijama Karanović & Partners i Pinsent Masons, će se održati 8. novembra 2019. godine u Privrednoj komori Srbije, Terazije 23, velika sala na [...]

2020-02-18T14:35:30+01:00 1st novembar 2019|Nekategorizovano|0 Comments

Naučni skup Arbitražno odlučivanje

Udruženje za arbitražno pravo je u saradnji s Pravnim fakultetom Univerziteta Union 25. oktobra 2019. godine organizovalo konferenciju na temu Arbitražno odlučivanje. Nakon pozdravnog govora dekana prof. dr Nebojše Šarkića prisutnima se obratio u počasnom govoru (keynote) prof. dr Tibor Varadi i govorio o merilima nepristrasnosti arbitara u 21. veku. Nakon toga usledile su prezentacije [...]

2020-02-18T14:35:33+01:00 27th oktobar 2019|Nekategorizovano|0 Comments

Peti sarajevski dani arbitraže

  Dana 24.10.2019. godine održani su Peti sarajevski dani arbitraže na temu Mnogobrojna lica raznolikosti u međunarodnoj arbitraži. Teme o kojima se raspravljalo ticale su su raznolikosti u međunarodnoj trgovinskoj arbitraži u svetlu izbora arbitara, koncesionih ugovora u Bosni i Hercegovini i u praksi, kao i FIDIC standardnih uslova ugovora. Uvodni govor (“key note”) je [...]

2020-02-18T14:35:33+01:00 26th oktobar 2019|Nekategorizovano|0 Comments

Promocija arbitražnog rešavanja sporova u Udruženju korporativnih pravnika Srbije

Dana 22.10.2019. godine predstavnici Odbora za promociju arbitraže u privredi i Under 40 sekcije Udruženja za arbitražno pravo, g-din Dragan Psodorov, g-din Nenad Kovačević i g-đa Sara Penđer održali su predavanje na temu arbitražnog rešavanja sporova članovima i članicama Udruženja korporativnih pravnika Srbije (CLC). Predavanju su pristustovali članovi i članice iz različitih sektora (bankarstvo, poljoprivreda, [...]

2020-02-18T14:35:33+01:00 23rd oktobar 2019|Nekategorizovano|0 Comments

Promocija Beogradskog arbitražnog centra u Savetu stranih investitotra

Odbor za promociju arbitraže u privredi Udruženja za arbitražno pravo je 10. oktobra 2019, u saradnji sa Savetom stranih investitora, održao seminar na temu prednosti arbitražnog u udnosu na sudsko rešavanje sporova. Advokati i članovi Odbora, g-đa Tijana Lalić i g-din Đorđe Novčić, su sa polaznicima seminara diskutovali na važne teme koje se tiču formulisanja [...]

2020-02-18T14:35:33+01:00 15th oktobar 2019|Nekategorizovano|0 Comments

3rd GAR Live Vienna

VIAC together with the Austrian Arbitration Association (Arb|Aut) and Young Austrian Arbitration Practitioners (YAAP) is co-organizer of the 3rd GAR Live Vienna. The conference will be held on 18 October 2019 in the Christoph Leitl Lounge (former SkyLounge) of the Austrian Federal Economic Chamber. Co-Chairs: Eliane Fischer (YAAP), Alice Fremuth-Wolf (VIAC), Stefan Riegler (ArbAUT). The programme consists of the following 4 sessions: Session [...]

2019-10-02T19:04:48+02:00 27th septembar 2019|Najave, Najave|0 Comments

Dodeljene nagrade „Gašo Knežević“ za 2019. godinu

Udruženje za arbitražno pravo je 27. septembra 2019. godine, po peti put, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, dodelilo nagradu „Gašo Knežević“, za najbolji rad iz alternativnog rešavanja trgovinskih sporova. Prvo mesto i novčanu nagradu osvojio je  student osnovnih studija Stefan Jovanović sa radom na temu „Potencijalni problemi arbitražnih odluka u M&A transakcijama“. Drugo [...]

2019-09-27T15:21:28+02:00 27th septembar 2019|Nekategorizovano|0 Comments

Susret kopredsedavajućih under-40 sekcija udruženja za arbitražno pravo

U periodu od 6. do 7. juna 2019. godine, kopredsedavajuća under-40 sekcije Udruženja za arbitražno pravo  («Under 40») g-đa Sara Penđer prisustvovala je godišnjem  sastanku kopredsedavajućih predstavnika under-40 sekcija udruženja  za arbitražno pravo («co-chair circle retreat»). Ovogodišnje okupljanje održano je kraj prelepog jezera Neusiedl, na jugu Austrije. Domaćin ovog susreta bilo je Udruženje mladih za [...]