Берзанска арбитража

БАЦ спроводи арбитражу у споровима који проистичу из трансакција на Продуктној берзи у Новом Саду. На Продуктној берзи у Новом Саду тргује се пољопривредним производима, али од скора и металима рудама, легурама и енергентима .

Правилник Београдског арбитражног центра о решавању берзанских спорова (Београдска правила о решавању берзанских спорова) усвојен је 26. марта 2018, а примењује се од 21. јуна 2021. године.

produktna_berza_logo

Арбитри се именују са листе арбитара квалификованих за решавање берзанских спорова која се води при БАЦ-у и морају бити непристрасни и независни у односу на Берзу, странке, њихове заступнике и предмет спора. Арбитри су обавезни да похађају обуку о берзанском трговању коју организује Продуктна берза.

Београдска правила о решавању берзанских спорова можете преузети у ПДФ формату овде.

Листа арбитара квалификованих за решавање берзанских спорова усвојена 10. фебруара 2021. и можете је преузети овде.

Арбитри