Berzanska arbitraža

BAC sprovodi arbitražu u sporovima koji proističu iz transakcija na Produktnoj berzi u Novom Sadu. Na Produktnoj berzi u Novom Sadu trguje se poljoprivrednim proizvodima, ali od skora i metalima rudama, legurama i energentima .

Pravilnik Beogradskog arbitražnog centra o rešavanju berzanskih sporova (Beogradska pravila o rešavanju berzanskih sporova) usvojen je 26. marta 2018, a primenjuje se od 21. juna 2021. godine.

produktna_berza_logo

Arbitri se imenuju sa liste arbitara kvalifikovanih za rešavanje berzanskih sporova koja se vodi pri BAC-u i moraju biti nepristrasni i nezavisni u odnosu na Berzu, stranke, njihove zastupnike i predmet spora. Arbitri su obavezni da pohađaju obuku o berzanskom trgovanju koju organizuje Produktna berza.

Beogradska pravila o rešavanju berzanskih sporova možete preuzeti u PDF formatu ovde.

Lista arbitara kvalifikovanih za rešavanje berzanskih sporova usvojena 10. februara 2021. i možete je preuzeti ovde.

Arbitri