Калкулатор

Калкулатор трошкова је намењен странкама ради процене трошкова који ће вероватно настати у случају уговарања арбитраже на основу Анекса И Београдских арбитражних правила. Када секретаријат прими захтев, одређује износ административних трошкова и накнаде арбитрима у складу са Тарифом БАЦ-а која је на снази од 1. јануара 2014. Секретаријат по правилу налаже тужиоцу и туженом да сваки предујми по половину трошкова.

Калкулатор трошкова израчунава износе регистрационе таксе, административних трошкова и накнаде арбитрима.

  • Молимо вас унесите вредност спора у еврима, без тачака и запета и размака,
  • Наведите број арбитара који је договорен између странака,
  • Притисните ентер.

Резултат који сте добили је само процена предујма трошква које ће одредити Секретаријат. Због заокруживања бројева, процена се може донекле разликовати од износа који се добијају применом Трошковника из Анекса И Београдских арбитражних правила.

Ако у спору учествује више од две странке, износи се увећавају за 10 одсто за сваког додатног учесника у спору, до максимума од 30 одсто. Процена трошкова нема правне последице и не може се третирати као обећање или гаранција да ће Секретаријат одредити управо тај износ трошкова.

Калкулатор трошкова