Kalkulator

Kalkulator troškova je namenjen strankama radi procene troškova koji će verovatno nastati u slučaju ugovaranja arbitraže na osnovu Aneksa I Beogradskih pravila. Kada Sekretarijat primi zahtev, određuje iznos administrativnih troškova i naknade arbitrima u skladu sa Tarifom BAC-a koja je na snazi od 1. januara 2014. godine. Sekretarijat po pravilu nalaže tužiocu i tuženom da predujme po polovinu troškova.

Kalkulator troškova izračunava iznose registracione takse, administrativnih troškova i naknade arbitrima.

  • Molimo vas unesite vrednost spora u evrima, bez tačaka, zapeta i razmaka,
  • Navedite broj arbitara koji ste ugovorili,
  • Pritisnite enter.

Rezultat koji ste dobili je samo procena predujma troškva koje će odrediti Sekretarijat. Zbog zaokruživanja brojeva, procena se može donekle razlikovati od iznosa koji se dobijaju primenom Tarife iz Aneksa I Beogradskih pravila.

Ako u sporu učestvuje više od dve stranke, iznosi se uvećavaju za 10 odsto za svakog dodatnog učesnika u sporu, do maksimuma od 30 odsto. Procena troškova nema pravne posledice i ne može se tretirati kao obećanje ili garancija da će Sekretarijat odrediti upravo taj iznos troškova.

Kalkulator troškova