Члан Удружења за арбитражно право, Матеја Ђуровић, именован за судију Европског суда за људска права

Парламентарна скупштина Савета Европе изабрала је, као представника Србије, Матеју Ђуровића за судију Европског суда за људска права у Стразбуру. Матеја Ђуровић је професор на Краљевском колеџу у Лондону и дугогодишњи члан Удружења за арбитражно право. Удружење за арбитражно право честита проф. Ђуровићу и жели му успешан деветогодишњи мандат у судијској функцији и заштити људских права и основних слобода.