Član Udruženja za arbitražno pravo, Mateja Đurović, imenovan za sudiju Evropskog suda za ljudska prava

Parlamentarna skupština Saveta Evrope izabrala je, kao predstavnika Srbije, Mateju Đurovića za sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Mateja Đurović je profesor na Kraljevskom koledžu u Londonu i dugogodišnji član Udruženja za arbitražno pravo. Udruženje za arbitražno pravo čestita prof. Đuroviću i želi mu uspešan devetogodišnji mandat u sudijskoj funkciji i zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.